Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Als klein meisje keek ik vaak om mij heen, met mijn ogen wijd open. Ogen die klaar waren om de wereld te ontdekken. De nieuwsgierigheid naar de wereld heeft ervoor gezorgd dat ik filmmaker ben geworden.

Ik ben gefascineerd door de emotionele binnenwereld van de mens en hoe individueel deze aan kan voelen. Ik ben als maker en mens altijd op zoek naar echt persoonlijk contact, waarbij ik probeer de wereld van de ander te begrijpen.

Ik houd me thematisch bezig met de menselijke psychologie achter grote thema’s zoals klimaatverandering. Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Ik ga meestal niet op zoek naar ‘de uitzonderingen’, maar kijk graag naar wat ons allen verbindt, wat herkenbaar is voor een grotere groep binnen de maatschappij. Dit doe ik door de ongemakken, het onbekende en het individuele in de maatschappij te vertalen naar een taal die herkenbaar is voor een grote groep. Om onszelf even los te maken van de individualiteit en het gevoel van samenhorigheid te vieren.

Kenmerkend voor mijn stijl is om verschillende disciplines met elkaar te combineren, denk aan animatie, grafisch design, beeldende kunst en muziek. Door verschillende disciplines te gebruiken komt er beeldend meer diepgang in de thematiek van de film. Zo heb ik in mijn afstudeerfilm “nieuwe waarde aan de aarde” kunstenaars gevraagd een ideale aarde te creëren. Dit gaf de inhoud van de film een extra beeldende betekenis gevende lijn.

De inhoud van mijn films zijn meestal non-fictief, maar de setting of de beelden kunnen een fictieve of poëtische inhoud hebben. Ik zoek in mijn werk de balans tussen emotionele en luchtige momenten, omdat ik een glimlach net zo belangrijk vind als een traan.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Het afronden van mijn afstudeerfilm voelt pas als het begin van een lange reis. In de film zoek ik een antwoord op de vraag: hoe kan ik anderen ervan overtuigen dat we onze woonplaats, de aarde, moeten gaan beschermen? In de film ben ik achter een aantal inspirerende conclusies gekomen die mij aanzetten tot het ondernemen van meer actie. Wat mij bijvoorbeeld erg interessant lijkt is om 'klimaatgesprekken' te gaan voeren op middelbare scholen met kinderen. Maar ook om te kijken hoe het klimaatdebat inclusiever kan worden, omdat ik heb gemerkt dat het vooral voorkomt in de linkse kringen van de maatschappij.

De aankomende vijf jaar ben ik daarom van plan om mezelf nog meer te verdiepen en te specialiseren in de thematiek. Bijvoorbeeld door middel van een aansluitende verdiepende master, maar ook zie ik het voor me om een nieuw filmplan te ontwikkelen waarin de toegankelijkheid van het klimaatdebat centraal staat.

Deze maatschappelijke drang wil ik graag blijven combineren met mijn creatieve kant om zo het onderwerp speelser en toegankelijker te maken.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

De vrijheid en zelfstandigheid van de HKU bood mij de ruimte om mijn eigen werkwijze te ontdekken en om mijn probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. Wat ik vaak tegen medestudenten zeg is; “film-maken is problemen oplossen”. Je moet vaak ontzettend snel schakelen tussen de realiteit en de ideeën in je hoofd, die eigenlijk nooit echt met elkaar matchen. In het begin kwam ik mezelf daarin vaak tegen: Het ging allemaal niet zoals ik dat in mijn hoofd had bedacht en daardoor kon ik teleurgesteld of geïrriteerd raken. Tegenwoordig zie ik juist de kracht van het ‘onverwachte’ en vind ik dat een van de leukste dingen aan het film-maken!

Ik dacht voordat ik aan de HKU begon dat ik fictiefilms wilde maken, maar al snel ontdekte ik dat alle fictiefilms die ik maakte me geen voldoening gaven. Ik had een idee bedacht, dat uitgevoerd, maar wat moesten andere daar volgens mee? De ‘echte’ wereld vond ik eigenlijk al fascinerend genoeg. Zo ging ik steeds meer op zoek naar mijn manier van film-maken die toch dichter bij de documentaire wereld bleek te liggen. Ik heb in verschillende projecten de ruimte gekregen om te spelen met de grenzen van deze twee genres en daardoor een eigen stijl ontwikkeld. Door die ruimte te krijgen en te gebruiken weet ik in het professionele werkveld veel beter mijn kwaliteiten en positionering.