Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Een brede interesse in de wereld om mij heen, een kritische blik en een experimentele en onderzoekende werkwijze kenmerken mij als documentairemaakster.
Ik maak films vanuit mijn grote nieuwsgierigheid en de drang om me uit te spreken over zaken waarvan ik vind dat ze besproken moeten worden. Ik raak geïnspireerd door persoonlijke verhalen en grote maatschappelijke thema’s als multiculturele samenlevingen, wereldburgerschap en inclusie en diversiteit. In mijn werk bundel ik deze fascinaties door aan de hand van persoonlijke intieme verhalen maatschappelijke thema’s in beeld en onder de aandacht te brengen. Mijn werken tot nu toe bleven vaak nog beperkt tot thema’s die speelden in mijn directe omgeving, zoals complexe familierelaties en psychische problematiek. De volgende stap wordt om mezelf uit te dagen door de grote maatschappelijke thema’s die mij inspireren te verwerken in mijn nieuwe films.

Mijn films ontstaan vaak vanuit een gevoel van nieuwsgierigheid, onwetendheid of verontwaardiging dat ik ervaar bij een onderwerp of verhaal. Dit is het vertrekpunt van mijn films, waar vervolgens een (filmisch) onderzoek uit voortvloeit. Dit onderzoekende karakter is ook terug te zien in mijn werk, bijvoorbeeld doordat het proces van de film ook onderdeel wordt van het verhaal. De rol van de filmmaker bevragen en betrekken in het verhaal vind ik belangrijk, omdat een film altijd subjectief en een constructie is. Hoe verhoud ik mij als maker tot de mensen en thema’s in mijn verhaal, en wat is de invloed daarvan op de manier waarop ik mijn film construeer?

Het liefst ga ik autonoom te werk, waarbij ik mijn eigen films regisseer, draai en monteer. Dit past bij het persoonlijke aspect van mijn werk, maar zorgt er ook voor dat ik dicht bij mijn onderwerp en karakters blijf. Ik stel tijdens het maken van mijn films veel vragen, kijk met een kritische maar open blik en probeer verhalen altijd vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Dit resulteert in gelaagde films waarin ik confronterende vragen stel aan de karakters, de kijker en mezelf.

Met mijn werk heb ik als overkoepelend doel om onbegrip en polarisatie tegen te gaan, bijvoorbeeld door mensen een inkijkje te geven in het leven van een ander. De kijker wil ik confronteren, een nieuw perspectief bieden en uitnodigen tot zelfreflectie en discussie. Ik streef ernaar om in de toekomst constant te blijven experimenteren met inhoud en vorm, te breken met conventies en films te maken die op verschillende manieren positieve verandering teweegbrengen.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

In augustus begin ik aan een tweejarige internationale master waarin ik opgeleid word tot onafhankelijk documentairemaakster. Tijdens deze master zal ik wonen en studeren in Lissabon, Budapest en Brussel (waar ik onwijs veel zin in heb!). In deze komende twee jaar wil ik mezelf verder ontwikkelen als filmmaker, experimenteren met het documentaire genre en leren werken in nieuwe, voor mij onbekende, omgevingen. Daarna wil ik graag de wereld rondreizen, nieuwe ervaringen opdoen en maatschappelijk relevante documentaires maken over mensen en verhalen die ik onderweg tegenkom. Over vijf jaar hoop ik werkzaam te zijn als een onafhankelijke documentairemaakster.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

De HKU heeft mij geholpen in het ontdekken waar mijn talenten en passie binnen het film maken liggen: bij documentaires maken. Ik heb geleerd mijn ideeën om te zetten naar een goed onderbouwd concept, om experiment niet uit de weg te gaan en films te maken op mijn eigen manier. HKU was voor mij een goed begin in het ontdekken van wat ik wil maken, wat voor maker ik ben en wat ik wil bereiken met mijn werk. Een interessante zoektocht die ik de komende jaren zal blijven voortzetten!