Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Ik ben een creatief maker en ontwerper van moderne vraaggestuurde werkvormen. En ik werk voor Amsterdam UMC. In mijn ontwerpen word je aangezet tot actie, tot doen en ervaren. Want als je hebt gedaan, heb je een ervaring waar je als professional op kunt reflecteren. Ik spreek met mijn ontwerpen de eigen creativiteit, verbeeldingskracht en ontwikkelkracht van de gebruiker aan. Het muzisch perspectief is altijd aanwezig in mijn ontwerpen. De beleving, de ervaring en de daaruit voortvloeiende leervragen van de professional staan altijd centraal. Ik geloof in de tegenkracht van vraaggestuurd- tegenover het aanbodgericht onderwijs. Het kan niet zo zijn dat het aanbod of het onderwijscurriculum bepaalt wat jij als professional moet leren in de praktijk. Dat bepaal je als eigenaar van je leerproces helemaal zelf. Je bent als professional de maker van je eigen professionele ontwikkeling. Dat maakproces, wil ik met mijn onderwijsontwerpen ondersteunen. Als professional functioneer je in een groter sociaal verband en professionele context. De processen die samenhangen met deze context bepalen voor een groot gedeelte de ervaringen van jou als professional en de leervragen die je hebt. Mijn ontwerpen worden daarom vanuit een sociaal constructivistisch perspectief gemaakt.
Ik gebruik hierbij mijn artistieke achtergrond als illustrator, mijn onderwijskundige achtergrond als opleider en opleidingskundige in het zorgonderwijs. Daarnaast voel ik een bijna onuitputtelijke creatieve ondernemersdrang om betekenisvol bij te dragen aan mens, onderwijs, zorg en maatschappij.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Ik wil kunsteducatieve werkvormen ontwerpen voor ons zorgonderwijs. Over vijf jaar passen we kunsteducatieve werkvormen toe in ons zorgonderwijs om leerprocessen van (aankomende) zorgprofessionals te ondersteunen.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

De waarde van kunst en cultuur in het onderwijs. Dat je van kunst kunt leren. Dat je met behulp van kunst onder andere de affectieve doelstellingen in het zorgonderwijs kunt behalen.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

https://nextlearning.nl/sprekers/snelle-leer-en-ontwikkelsprints-op-de-werkplek-my-do-reflect-share/