Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Ik verbind ontwerpkennis met ervaringsgerichte werkvormen en artistieke bronnen en bouw bruggen met de filosofie van tacit knowing en de vakkennis van geweld in relaties.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Het ontwerp van De PLOOI staat dan als een huis in de cursus Belichaamde professionaliteit. Hopelijk is er dan ook een cursusboek en is er een beweging ontstaan. Ook heb ik dan in cross overs levende tableaus gemaakt en hebben mijn eerste installaties het licht gezien.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Zintuiglijkheid brengt leven in het ontwerp, de double diamond en het leven
We hebben de plicht om in het dominante systeem plaats te maken voor de leefwereld.
Behoeften van deelnemers zijn groter dan hun professionele status.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Dijkstra, S. (2020) Discoveries in Science, the Arts and Professional Practice: Exploring Performative Qualities of Polanyi’s Tacit Knowing. On Line APA conference, Eastern Division, Polanyi Symposium in Field Being Group, January, 8 th, 2021.
Dijkstra, S. (2018) Collectief leren van professionals zorg en strafrecht. Betekenisvol interdisciplinair samenwerken bij huiselijk geweld, Proces 97 (4), 265- 280.
Dijkstra, S. 2014. Reaching out for skillful performance: The importance of tacit knowing in the handling of domestic violence, Appraisal, vol 10, 1, 33-42.
Dijkstra 2019. Op reis gaan met THUIS. Spelen als transformatief leren, Blad2, 241-251, https://www.musework.nl/image/2019/5/27/sietske_2_blad02.pdf
Dijkstra, S. 2020. The making of de plooi en het langzame ontvouwen. Een onderzoek naar geleidelijke onthulling in briefvorm, Musework, https://www.musework.nl/nl/media/attachment/2020/7/17/briefplooimelaniedefinitief14juli2020-405758929.pdf
Dijkstra, S. en M. Heijer 2020. Tacit knowing en Embodiment https://www.musework.nl/nl/page/10634/tacit-knowing-embodiment
Dijkstra, S. 2020. Preparing THE FOLD In Black Box, https://www.musework.nl/nl/page/11047/preparing-the-fold-in-black-box
Dijkstra, S. 2021. Een onderzoek naar ongemak, Projectcampus, https://www.projectcamp.us/users/sietskedijkstra/contributions
Dijkstra, S. 2021. Intergenerationeel trauma. Repareren aan en tussen generaties, Thema verwerken, PsychoSociaal Digitaal, juni.