Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Practice what you preach! Wat heb je als schoolleider voor ogen wanneer je docenten aanspoort tot activerende werkvormen en een andere lokaalinrichting, terwijl je vanachter een lessenaar het publiek toespreekt dat in een theateropstelling zit? En wat verwacht je als opbrengst uit traditionele vergaderingen, wanneer dikwijls de gedachte overheerst: wat hebben we nu eigenlijk gedaan?

Vanuit deze fascinatie heb ik het Hexa-spel ontwikkeld, waarbij spelers moeten samenwerken om een opdracht te volbrengen en waarbij ingezet wordt op spelplezier. Daardoor kom je snel tot actie en achterover leunen is er niet bij. Door expertise als docent drama en ckv, mentor en kunstcoördinator, evenals mijn ervaring als regisseur en speler, kan ik zowel vooraf als in het moment faciliteren en handelen vanuit creativiteit, verbinding en spel. En dat met enthousiasme en humor.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

De komende vijf jaar blijf ik kunsteducatieve spelvormen ontwikkelen voor onderwijsteams die aan de slag gaan met actuele en betekenisvolle vraagstukken. Interactief, met deelnemers uit verschillende lagen van de organisatie, binnen het voortgezet onderwijs en op lerarenopleidingen. Omdat de verbindende en innovatieve kracht van kunsteducatie essentieel is voor goed onderwijs.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Doe het voor! Door een onderwijsvraagstuk te benaderen als een (les)ontwerpproces en door creatieve, interactieve spelvormen in te zetten, kun je gedrag veranderen. Door zelf daarin de leiding te nemen, kun je ruimte creëren voor wat ertoe doet. Daar wordt (iedereen binnen) het onderwijs beter van!

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

https://www.lkca.nl/artikel/ckv-beoordelen-stefanie-meijer/
https://www.leraar24.nl/2624887/kunst-zorgt-voor-verbinding-ook-tijdens-les-op-afstand/