Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Als kind hield ik van leren, was nieuwsgierig, eigenwijs en enthousiast. Eigenlijk is dit nog
steeds een goede beschrijving van mij als persoon. Op school kwam dit er echter niet altijd
uit. Leren uit boeken en informatie onthouden lukte alleen als ik er het nut van inzag, als het
betekenis had voor mij. Dan ging ik gelijk aan de slag. En dit was vooral bij dans en drama waar ik mijn creativiteit in kwijt kon. Op de dansacademie ontdekte ik mijn liefde voor lesgeven en kwam ik als dansdocent op scholen terecht waar ik kinderen diezelfde creativiteit kon laten ervaren. Tijdens de master kunsteducatie heb ik me verdiept in creatief vermogen van kinderen en heb ik onderzocht hoe dit een prominentere plek in het basisonderwijs kan krijgen.

Het is tegenwoordig veel minder van belang om informatie te verkrijgen en te
onthouden dan vroeger. Belangrijker is het om kritisch te leren kijken, nieuwe ideeën te
leren bedenken en verrassende dingen te creëren. Kortom, er is creatief vermogen
nodig. Om dit creatief vermogen te ontwikkelen moeten de creatieve vaardigheden van
leerlingen worden ontwikkeld in het primair onderwijs. Door mijn beroep als dansdocent
en ervaring met toneel weet ik dat het ervaren van kunst en kunstbeoefening
uitstekende manieren zijn van informatieverwerking waarbij tegelijkertijd creatief
vermogen wordt ontwikkeld. Ik gun mijn leerlingen dat ze op een creatieve manier en
ervaringsgericht kunnen leren. Op een manier die bij hun leerstijl past, zodat ze de
motivatie en het zelfvertrouwen krijgen om te leren en beter voorbereid zijn op de
toekomst.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Het is mijn doel dat over 5 jaar iedere leerkracht in mijn regio de kracht van creativiteit kent.
Ik wil laten zien dat iedere leerling op een andere manier creatief kan zijn en dat creatief vermogen ook te ontwikkelen is. Om dat te bereiken ontwikkel ik lessen, spellen,
trainingen en opdrachten waarbij creatief vermogen wordt ontwikkeld en wordt ingezet als middel voor het leren van cognitieve leerstof. Op deze manier kunnen leerkrachten
creativiteit in de praktijk inzetten om ervaringsgericht leren mogelijk te maken.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Ik heb geleerd dat het belangrijk is om ideeën te testen en in samenwerking met andere onderzoek te doen. Onderzoek kan ook wat minder conventioneel door bijvoorbeeld muzische werkvormen te gebruiken. Door ontwerpend te onderzoeken heb ik mijn netwerk uitgebreid en waardevolle producten ontwikkeld.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

De wereld van alle k(r)anten - Een spel waarbij leesonderwijs in de bovenbouw van het primair onderwijs wordt bevorderd en creatief denken wordt ontwikkeld.

What the K*nst- Een podcast over creativiteit in het primair onderwijs.

De Danskriebel - Danseducatievoorstelling over meer bewegen bij de kleuters met stichting De Dansloods

Professor P. Lastic- Danseducatievoorstelling waarbij leerlingen van de middenbouw van het primair onderwijs tot nadenken worden gebracht over milieu en klimaat verandering. met Stichting De Dansloods

Toe(l)box voor creativiteit: Gereedschapskist met werkvormen die leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs kunnen inzetten om creatieve vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen.