Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Tijdens een lange wandeling denk ik iets vanuit mijn ooghoek te zien gebeuren, een kleine flits, glinstering of een wazig beeld. Als ik mijn blik focus is er sprake van een individueel, ingetogen moment van plotselinge, stille verwondering waarbij de tijd even tot stilstand wordt gebracht. Het is een ogenblik van fascinatie.

Ik geloof dat we de wereld om ons heen vaak kunnen ervaren als vanzelfsprekend. We zien veel niet meer, maar kijken er als het ware dwars doorheen. Dingen als schimmen die enkel bestaan om in het dagelijks leven te dienen. Met mijn beeldend werk leid ik de toeschouwer door een vernieuwd beeld van ‘het vanzelfsprekende’. Ik hoop de kijker een ervaring van het tastbare te laten ervaren in onze beeldverzadigde wereld.

De constante observatie en organisatie van de wereld om mij heen krijgt een letterlijk weergave in mijn werk. Hierin is het tactiele, het verzamelen, deconstructie, reconstructie, combineren en uitstallen essentieel voor mijn werkwijze. Ik geloof dat een esthetische ervaring niet per se is voorbehouden aan de ‘hoge kunst’, maar ook kan worden gevonden in het alledaagse.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Ik wil verder leren. Leren hoe ik me wil bewegen binnen de wereld, en hoe ik er voor zorg dat de wereld wil bewegen. Hoe daarin educatorschap, naast mijn kunstenaarschap, een rol kan gaan spelen. Dagelijks blijven wandelen, de stad en het landschap in en gaan registreren. Ik wil graag een kunstpraktijk ontwikkelen die heel veelzijdig is, zo veelzijdig dat het misschien wel anders laat nadenken over wat een kunstenaar kan zijn.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

De relatie tussen handelen en denken. Ik heb ontdekt dat handelen en maken mij meer oplevert dan alleen maar denken. Ga uit je atelier, ga naar buiten, weg van de witte muren en maak mee. Wat gebeurt er als je alles achterlaat? Je vindt altijd iets! Datgene kan dienen als een trigger om het ergens over te hebben wat belangrijk voor je is of je fascineert.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

FAAM Utrecht - Expositie in studentenkamers
TOEVLUCHT - Expositie in de Nijverheid


Contact

   trix.berendsen

   trixberendsen@gmail.com

   06 11920993