Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Quincy Alwin Lettinck,
Utrecht, the Netherlands,
1999


NL: Ik ben een kunstenaar, educator en activist. Als een persoon met een biculturele achtergrond, bevraag ik de maatschappij op koloniale structuren.
Mijn praktijk is meer dan een individueel proces. Het samenwerken met andere kunstenaars, educators en activisten is wat mij bezighoudt en inspireert. De noodzaak om individueel te werken, beschouw ik als een westers construct.

In mijn werk gebruik ik ready-made objecten, die vaak in hun originele vorm blijven. Deze objecten vertellen een persoonlijk en tegelijkertijd gedeeld verhaal. Ik plaats deze objecten in installaties, die ik combineer met performance. Performance zie ik als een fysieke menselijke aanwezigheid die een verbinding creëert tussen mijn installaties en de toeschouwer.


EN: I am an artist, educator and activist. As a person of mixed heritage I question society on colonial structures.
Co-creation is essential within my work. For me my practice is more than just an individual matter, working together with other creatives, educators and activists is what inspires and drives me to do what I do. I see the need to be individualistic as a western standard.

Within my artwork I use ready-made objects that often remain in their original form, telling a personal yet shared story. I place these objects in large scale installations that I combine with performance. I see performance as a physical human presence that can create a connection between my installations and the spectator.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Over vijf jaar hoop ik actief te zijn binnen verschillende werkvelden in de kunst(educatieve) sector. Binnen deze verschillende werkvelden wil ik een bijdrage leveren aan het dekoloniseren van instituten. Daarnaast wil ik graag beeldend werk blijven maken in samenwerking met andere makers.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Ik heb binnen deze studie een grote ontwikkeling gemaakt in het vermogen om kritisch te denken. Binnen de HKU is dit namelijk, net zoals andere kunst/educatieve instituten nog erg nodig.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen etc.

2021 - Voorgedragen voor nominatie K.F. Heinfonds Participatieproject

2021 - Exposure - HKU

2020 - Expositie 'Sur/Face' n.a.v. het Puberproject - HKU

Contactgegevens/Contact information

Instagram

q.a.lettinck@gmail.com

+31 625421067