Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Als Future Designer gebruik ik denken over toekomsten om veilig en betekenisvol de mogelijke grens van onze maakbaarheid te verkennen. Ik ben een gids - in delicate kwesties help ik opdrachtgevers, stakeholders en doelgroep te navigeren voorbij eerdere grenzen van ongemak en weerstand. Dit met aandacht voor de risico’s die partijen hierbij nemen.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Ik wil als ontwerper blijven werken als brug tussen overheden en burgers.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Ik heb geleerd om eerder van onderzoek en concept, de overstap te maken naar onderzoeken door te maken en testen. Hierdoor kan de perceptie van de oplossing ook de perceptie van het probleem beïnvloeden en kan er al tijdens het maken waarde ontstaan door anderen bij mijn werk te betrekken.