Profile Graduation work Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Muziek maken met anderen, experimenteren met geluid en muzikaal een verhaal vertellen. Dit zijn
dingen waar ik met passie en veel plezier dag en nacht mee bezig ben. Ik benader persoonlijke en
gezamenlijke projecten met een rustige en open aanpak, en ben niet bang om mijn eigenheid te
laten zien.
Mijn specialisme is muziek schrijven bij film, waarbij er een grote focus ligt op het gebruik van akoestische klankbronnen. Naast het gebruik van piano en gitaar als klankbron gebruik ik orkestrale klanken om de emoties en sferen op het beeld zo sterk mogelijk te verklanken.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Mijn ambities zijn om muziek voor zo veel mogelijk verschillende films te schrijven. Zo hoop ik niet alleen meer inspiratie op te doen voor mijn eigen creativiteit, maar ook nieuwe technieken te leren kennen en mijn kunde binnen het vakgebied van filmmuziek te verbreden.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie aan de HKU is de kracht van muziek om een verhaal te kunnen vertellen. Helemaal binnen het vakgebied van media waar ik me nu veel in bevind kom ik er steeds meer achter dat ik als film, podcast of documentaire componist de kans heb om niet alleen een verhaal te versterken, maar ook verder te vertellen. De kijker van een film ervaart een verhaal het best als hij/zij/x onbewust is van wat er niet op het beeld gebeurt (wat net de elementen zijn die de soort ervaring bepalen). Mijn taak is om met aspecten als herkenning, spanningsopbouw en sfeerbepaling het publiek in een bepaalde richting te sturen die ervoor zorgt dat het verhaal tien keer zo veel impact heeft.