Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Mijn specialisme ligt bij het maken van 3D environment art, mijn doel is om mensen de mogelijkheid te geven om hun eigen omgevingen vorm te geven. Mijn creaties zijn de fundamentele bouwblokken om een extra dimensie te geven aan tabletop game-werelden.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Over vijf jaar wil ik een eigen 3D print studio hebben opgezet waarmee ik environmental asset packs en accessoires voor tabletop games verkoop.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

.