Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Kunst is een manier om iets dat ontastbaar is, tastbaar te maken.
Wat mij bezig houdt is verbinding en de daarbij horende manieren van communicatie. Ik ben veel bezig met de wijzen van overdracht, en ben er van overtuigd dat ons disvermogen om de ander te begrijpen, deel uitmaakt van de polarisatie en angstcultuur waar we momenteel in leven. Deze onderwerpen grijpen mij aan. Ik probeer naar mijn vermogen de oorzaken te begrijpen en probeer er via makerschap iets concreters en tastbaars van te maken. Dat is de kracht van de kunstenaar. Het durven te transformeren.
In mijn toekomst wil ik de vertaler, de schakelaar in mij blijven uitdagen. Mijn vermogen de middenman, de mediator te zijn, is mijn kracht. Ik wil blijven zoeken naar de frictielijnen, waar groepen, mensen, werkvelden schuren. Dat zijn de plekken waar iets te halen valt. Ik wil ondernemen, uitpluizen en onderzoeken. Situaties en onderwerpen uiteenzetten, zodat alle perspectieven transparant en duidelijk zijn.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Over vijf jaar verwacht ik een sterk team te hebben gevonden, waarin ik mijzelf en mijn talenten kan ontplooien. Ik heb gemerkt dat een functie binnen een productieteam, als creatieve regelneef, mij energie geeft, dus over 5 jaar zie ik me daar ervaren in.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Een van de belangrijkste vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb geleerd, is een vermogen te reflecteren. Ik ben dankzij de opleiding een sterke vragensteller en heb zoveel gereflecteerd dat het natuurlijk is gaan aanvoelen.