Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Door als kinder- en jeugdpsycholoog muziek meer onder de aandacht te brengen binnen de jeugdzorg, ontstaat er verbinding tussen deze twee disciplines en komt innovatie tot stand. Deze verbindende rol geef ik vorm door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar praktische handvatten voor psychologen zodat zij meer vertrouwen ervaren bij het inzetten van muziek binnen de jeugdzorg.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Mijn ambitie is dat er in de jeugdzorg meer ruimte is voor de kracht van muziek. Hierdoor kunnen kinderen ervaren dat muziek aanzet tot contact maken, zelfvertrouwen geeft, plezier brengt en doet ontspannen. Door muziek worden kinderen dan ook gestimuleerd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en wordt de kans op psychische problematiek verkleind. Een samenwerking tussen de jeugdzorg en muzieksector is daarom essentieel om te zorgen dat er binnen de jeugdzorg meer ruimte komt voor muziek.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie is de kracht van synergie. Door interdisciplinair te innoveren ontstaan draagkracht en impact, wat afzonderlijk niet zou lukken. Om dit te kunnen bereiken is het van belang om te kunnen schakelen tussen professionele rollen, zoals die van muzikant, creatief ondernemer en educatief innovator. Ik heb geleerd mij bewust te zijn van deze rollen en ze strategisch in te zetten.