Profile Graduation work
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Zijn doel van het maken van deze films is om veel te leren en om zijn avontuursdrang en nieuwsgierigheid te volgen. Hij maakt deze films omdat hij de diepste betekenis van het leven ervaart als hij een oprecht gesprek met iemand voert. Zijn intrinsieke motivatie komt voornamelijk voort uit gesprekken met vrienden. In deze gesprekken zijn veelal mens en natuur de onderwerpen. Dit combineert hij met bewustwording. Zijn missie is om de kijker mee te nemen op verkenning van de wereld om ons heen - en van de vaak ongeziene oorzaken en gevolgen achter dingen die we gewoonlijk als vanzelfsprekend beschouwen.
Reno Matitaputty is een filmmaker/fotograaf die een breed scala aan vaardigheden beheerst. Deze veelzijdigheid stelt hem in staat om zijn films zorgvuldig te reflecteren tijdens elke fase van hun ontwikkeling.
Hij dompelt zich volledig onder in elke productiefase en probeert elke opname te kaderen, te monteren en in te kleuren alsof het een schilderij is.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Op een termijn van vijf jaar zie ik mijzelf als cameraman aan de slag bij een bedrijf of organisatie, die voornamelijk natuur en/of maatschappelijke onderwerpen op een artistieke wijze in beeld brengen.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens de studie is out of the box denken.