Kennismaken

Sanaz Uitenbogaart
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Mijn creatieve werk als sociaal ontwerper focust zich op verbinding tussen maatschappelijke actualiteit en een inclusieve samenleving. Ik creëer bewustwording door middel van samenwerkingen tot stand brengen die bijdragen aan een duurzame relatie tussen de burger en zijn omgeving. Als sociaal ontwerper is het van mijn belang de burger zichtbaar te maken met als doel verschillende generaties met elkaar te verbinden.

Door middel van mijn holistische en filosofische blik op sociale innovatie, maak ik de burger bewust van zijn eigen gedrag en patronen. Ik geloof dat wanneer je het bewustzijn van je eigen patronen kan signaleren, dat inzicht kunt doorvoeren in een sociologisch perspectief. Dit inzicht zorgt voor een duurzame relatie tussen de burger en zijn omgeving, er ontstaat een versterkte sociale cohesie. Als gevolg daarvan ziet de burger zijn waardes en hoe deze bijdragen aan de maatschappij van de toekomst.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Ik wil mijn focus in de toekomst leggen op de sociale cohesie versterken binnen wijken. Dit wil ik gaan doen bij vrijwilligersorganisaties en buurthuizen. Wanneer er kleine interventies plaatsvinden kan dit leiden tot een grote impact. Door deze versterkte cohesie wil ik de burger een gevoel van zelfwaarde laten ervaren. Om uiteindelijk op deze manier een sociale revolutie in beweging te zetten en een inclusieve samenleving te realiseren.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Vertrouwen op je eigen proces. Iets wat makkelijker klinkt in het oor dan de uitvoering. Door corona heb ik het afgelopen jaar veel getwijfeld aan mijzelf. Het heeft mij geholpen om te bevestigen dat vertrouwen op je eigen proces essentieel is om de controle los te laten en je creatieve proces te laten gaan. Iets wat mij onbewust bezighield maar nu bewust meer koester nu ik de waarde terug heb gevonden in mijn zelfvertrouwen om uit die bubbel te stappen.