Kennismaken

Renée van Dijk
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Mijn werk is te herkennen aan een simplistisch design. Naast functionaliteit, heb ik esthetiek hoog in het vaandel staan en zal ik deze twee eisen nooit uit elkaar halen. Mijn doel is dan ook om onderwerpen terug te brengen naar de essentie en op deze manier de eenvoud aan het licht te brengen. Daarnaast vind ik het belangrijk om oplossingen te bedenken voor, de nu nog onderbelichte, doelgroepen.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Het toekomstbeeld voor TotDan is een stuk uitgebreider dan wat er op dit moment staat. Er staat een onderneming en een eerste product, maar hier blijft het niet bij. Met deze onderneming wil ik rouwproducten ontwikkelen om mensen te kunnen helpen bij hun verlies. Op dit moment zijn er maar een viertal rituelen maar het idee is er om ook een kinderritueel te ontwikkelen en een ritueel voor overleden huisdieren. In de webshop van Totdan zullen de producten verkocht worden evenals de website van Verlieskunst. Over een periode van drie jaar wil ik ervoor zorgen dat er nog minimaal 3 andere producten erbij zijn gekomen en wil ik minimaal 5 nieuwe samenwerkingen aangaan om meer aan de gebruiker te kunnen bieden.Deze samenwerkingen zullen ook zorgen voor meer verandering in de toekomst doordat ik middels deze wegen meer mensen kan bereiken en dus helpen. Daarnaast moet er over 3 jaar een community page zijn waarbij men communiceert middels beeld waar miniaal 300 gebruikers lid van zijn. Over een periode van 5 jaar wil ik dat Totdan een financieel zelfvoorzienende onderneming is waar ik mijn brood mee kan verdienen. De onderneming moet verder doorontwikkeld worden waardoor dit de zichtbaarheid van rouw in onze samenleving vergroot.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Tijdens de studie Kunst en Economie heb ik meerdere belangrijke inzichten gewonnen over mijzelf op persoonlijk en professioneel vlak. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe ik een beladen thema moet aangrijpen maar het mij persoonlijk niet te veel raakt. Het voeren van gesprekken met personen die zichzelf in lastige situaties bevinden hebben mij dan ook het belangrijkste geleerd: empatisch vermogen. Het kunnen inleven in een ander hebben de nodige diepgang geboden in meerdere uitgevoerde projecten. Op professioneel vlak heb ik vooral inzichten gewonnen over samenwerking. Vroeger werkte ik vooral alleen en vond ik het moeilijk zaken uit handen te geven. Gedurende de afgelopen vier jaar heb ik geleerd dat ik op anderen moet vertrouwen en door samen te werken ook de kennis gebundeld werd. Hierdoor zijn prachtige projecten ontstaan en ben ik de waarde van samenwerkingen meer gaan inzien.