Kennismaken

Nina van der Kaaden
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

''Hoe kunnen accounthouders bij overheden en fondsen consistent en effectgestuurd gesubsidieerde instellingen monitoren en stimuleren, om hun diversiteits- en inclusiedoelstellingen te behalen?'' Dit was de ontwerpvraag waaraan ik heb gewerkt bij de Code Diversiteit & Inclusie. Door middel van Human Centered Design en Design Thinking heb ik in samenwerking met de stakeholders van dit project een ontwerpoplossing ontwikkeld. Verschillende accounthouders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederlandse G4 gemeenten en het VSBfonds hebben hieraan meegewerkt. Ook waren er verschillende culturele instellingen zoals EKKO en het Bijlmer Parktheater betrokken bij dit project. Ik heb dit project als verbindende manager aangevlogen, aan de ene kant ben ik bezig geweest met creativiteit inzetten om accounthouders te helpen met monitoren en aan de andere kant heb ik zakelijkheid ingezet - door middel van een businesstool - om culturele instellingen te helpen ontwikkelen op het gebied van diversiteit en inclusie. Doordat de eindgebruikers van het ontwerp betrokken waren bij de ontwikkeling ervan, is er een heel relevant product ontstaan. Het eigenaarschap delen met de gebruiker, verbinden, project leiden, samenwerken en ontwikkelen zijn elementen uit dit project waar ik met veel plezier op terug kijk.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Ik zie mezelf later als ik groot ben als (zakelijk) directeur van een grote culturele instelling of misschien als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat zijn grootse dromen, maar zeker niet onhaalbaar. Ik heb de passie, ik heb het doorzettingsvermogen en ik ben hard bezig met het vergaren van de kennis en ervaring. Het is een lange weg naar functies zoals deze, maar ik kijk ontzettend uit naar de reis en ik denk dat Kunst & Economie een geweldig startpunt was.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Mijn focus tijdens Kunst & Economie lag voornamelijk op het inzetten van kunst en creativiteit om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, bijvoorbeeld bij een opdracht voor TNO. Hierbij hebben mijn teamgenoten en ik kunst en creativiteit toegepast om de energietransitie van de wijk Utrecht Overvecht-Noord soepel te laten verlopen. Tijdens dit soort projecten wordt Human Centered Design en Design Thinking toegepast om vraagstukken op te lossen. Dit kwam ook terug in mijn afstudeerproject, waar ik creativiteit in heb gezet om een ontwerpoplossing voor overheden en fondsen te ontwikkelen. Naast deze opdrachten heb ik ook vakken zoals Financiering, Creative Economy en Marketing/Branding gevolgd. Hier heb ik geleerd hoe de financiële- en managementkant van de culturele sector praktisch in elkaar zit en hoe je hiermee om gaat.

Ook ben ik tijdens deze studie een paar maanden naar Washington DC geweest voor de minor International Arts & Cultural Management. Ik heb hier met 3 studiegenoten aan een project voor Smithsonian platenlabel Folkways gewerkt. Daarnaast heb ik stagegelopen bij het Van Gogh Museum op de marketingafdeling waar ik onder ander Google Analytics heb leren gebruiken. Tot slot ben ik vanaf jaar 1 nauw betrokken geweest bij de studie als jaarvertegenwoordiger, hierdoor heb ik onder andere aan verschillende sollicitatieprocedures voor nieuwe tutoren meegewerkt en ben ik betrokken bij HKU Digitaal.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Tijdens dit afstudeerjaar heb ik een aantal trainingen en seminars gevolgd. Na het volgen van de training 'De Code & Jij' mag ik mezelf ambassadeur van de Code Diversiteit & Inclusie noemen. Daarnaast heb ik in november 2020 de Young Lady Business Academy van Elkse Doets gevolgd, dit is een academy van een week voor jonge vrouwen die een carrière als ‘topvrouw’ ambiëren. Dit jaar stond niet alleen in het teken van afstuderen, maar ook van persoonlijke en professionele ontwikkeling.