Kennismaken

Laura Bruin
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Creativiteit is grenzeloos, kent geen kaders en hoor je niet te beïnvloeden of te sturen. Ik voel mij ongeremd en ben ruimdenkend. Ik zie mijzelf als een maker/social designer en zoek de imperfectie in complexe vraagstukken om confrontaties aan te gaan, taboedoorbrekend te zijn en vaste patronen te doorbreken, omdat ik geloof dat wij het verschil kunnen maken en veranderingen in gang kunnen zetten. Hoe complexer het vraagstuk is, des te groter de wens om dat aan te grijpen, samen te werken met makers uit het kunstdomein en deze te verbinden aan stakeholders uit diverse branches.

Als verbinder ben ik dé schakel tussen mensen en organisaties en breng deze bij elkaar. Ik handel op mijn intuïtie en heb een hoge mate van zelfbewustzijn. Ik ga van denker, via dromer naar een doener. Ik heb mijn levensverhaal waar ik geen schaamte voor heb en ken datgeen waar ik goed in ben. Mijn hoog sensitiviteit/gevoeligheden zet ik in. Ik ben empathisch en begripvol en leef mij in in mensen en organisaties. Ik geloof in de kracht van het samenwerken en weet met oprechte overtuiging mensen samen te brengen en aan te sturen op wat hen drijft, motiveert en wat hun talenten zijn.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Dit valt in één zin te verwoorden: Mijn intrinsieke motivatie en drijfveer is om impact te creëren op wat er echt toedoet in de samenleving, waarin de kracht van kunst en mijn verbeeldingsvermogen samenkomen in creatieve concepten.

Over een x aantal jaar ben ik een social designer, die meerdere impactvolle projecten op haar naam heeft staan en haar netwerk tot het oneindige uitgebreid heeft en waarin samenwerkingen diep gegrond zijn! En natuurlijk… de documentaire van dit afstudeerproject uitgezonden is op de publieke omroep!

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Bij het verbinden van mensen en organisaties vervul ik de wens om mensen te ontmoeten, die vanuit intrinsieke motivatie en drijfveer iets willen betekenen voor de maatschappij. Ik ontdek wie zij zijn, wat hen motiveert en drijft. Menselijke interacties fascineren mij. Hun eigen kijk op de wereld, gedachtegangen en gedragingen karakteriseren mensen en prikkelen mijn nieuwsgierigheid. Ik geloof in de kracht van het samenwerken en weet met oprechte overtuiging mensen samen te brengen en aan te sturen op wat hen drijft en waarin zij getalenteerd zijn.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Storytelling: de harde waarheid van de psychiatrie in samenwerking met fotograaf Paul Bink

Deelname theatervoorstelling: “Wat we normaal niet horen” met Laura van Dolron

Expositie Drangverlangens in de vrouwengevangenis

Mijn trots is mijn eigen project "Het Anonieme Brein" en mijn afstudeerproject gaat over "psychische kwetsbaarheid op de ar-beidsmarkt", die beide vanuit de Design Thinking Methode zijn ontstaan. Ik bracht beide projecten in en ontwikkelde, realiseer-de en coördineerde deze projectplannen. "Het Anonieme Brein" pakte de wachttijden in de psychiatrie aan door een creatieve invulling te bieden. Aldus konden de wachttijden draaglijker worden gemaakt en zinvol worden ingevuld in samenwerking met kunstenaars.

Ik wist voor mijn afstuderen het probleem van de (non) positie van mensen met psychische kwetsbaarheden op de arbeidsmarkt tot diep in de kern te doorgronden en te komen tot een creatief concept. In samenwerking met makers uit het kunstdomein voerde ik een artistieke interventie uit en zijn talenten ingezet om emoties te kanaliseren en een vorm te geven: een zelfbedachte, uitgevoerde en kunstzinnige therapie. Daaruit vloeide een video voort, waarin diverse artistieke uitingen in woord, beeld en geluid samenkomen. Samen vertellen die één persoonlijk verhaal om een nieuwe, positieve kijk op (ernstige) psychische kwets-baarheden te creëren. Projecten met impact!