Kennismaken

Amber Harmsen
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Het juridische aspect van de creatieve industrie, vooral binnen de muziekindustrie, heeft altijd als een rode draad door mijn KE studie gelopen. Naarmate ik mij hier steeds meer in ging verdiepen, begon ik ook de problemen te herkennen waar muzikanten tegenaan lopen met de juridische aspecten van hun carrière. Met mijn onderneming MUCO help ik muzikanten met het inwinnen van juridisch advies door een platform te bieden waar muzikanten en industrieprofessionals gekoppeld worden, om de muzikanten van advies te kunnen voorzien.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Over 5 jaar hoop ik als gevestigde muziekindustrie-professional al vele artiesten te hebben geholpen met de ontwikkeling van hun carrière op zakelijk én creatief vlak. Daarnaast hoop ik over 5 jaar nog steeds bij te dragen aan het dichten van de kennis- en machtskloof tussen individuele muzikanten en de muziekindustrie.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Hoever je ook denkt af te zijn gedreven van je oorspronkelijke plan of vraag, je bent altijd dichter bij het antwoord dan je denkt.