HKU Maakt Ruimte - Q&A: Studeren in coronatijd

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Q&A: Studying in times of corona
Date: Thursday, June 23
Time: 13:00 - 14:00
Location: Bibliotheek Utrecht, Neude 11, hal

Studying in times of corona: a conversation with HKU graduates

Studying in times of covid, it was a challenging time for many students because studying from home turned out to be quite difficult. How did HKU graduates experience this time? It is important especially for young talent to put their work out there and have it exposed, but how do you do that when art institutions are forced to close their doors? And did studying in times of covid affect their career opportunities? Were creative ideas born to find a way to create and expose anyway? Did the pandemic influence the work of the HKU graduates? And how to proceed now that the (art) world is open again?

On Thursday June 23 between 13:00-14:00, two graduates of HKU Fine Arts who are participating in the exhibition Lift Off will talk about these questions together with Frank Koolen, an artist and teacher at the HKU Fine Arts, and Menno Vuister, the curator of Lift Off who works closely with young talented artists. The conversation will be moderated by FAAM Utrecht, a foundation who aims to show and connect young makers and thinkers from Utrecht. The audience is more then welcome to share their thoughts and to join the discussion. Interested in this conversation? Join us on June 23 between 13:00-14:00 at the Neude Bibliotheek!

Q&A: Studeren in coronatijd
Datum: donderdag 23 juni
Tijd: 13:00 - 14:00
Locatie: Bibliotheek Utrecht, Neude 11, hal


Studeren in coronatijd, er is veel over te doen geweest, want thuiszitten en studeren ging voor velen niet goed samen. Hoe hebben HKU-afstudeerders deze tijd beleefd? Juist voor jong talent is het zo belangrijk dat hun werk zichtbaar is, maar hoe doe je dat als kunstinstellingen noodgedwongen hun deuren moeten sluiten? Heeft de coronatijd gevolgen gehad voor hun carrièrekansen? Werden er creatieve ideeën geboren om tóch werk te maken en te tonen? Heeft de pandemie invloed gehad op het werk van HKU-studenten? En hoe nu verder, nu de (kunst)wereld weer open is?

Op donderdag 23 juni tussen 13:00-14:00 uur gaan twee afstudeerders van HKU Beeldende Kunst die deelnemen aan de tentoonstelling Lift Off in gesprek over deze vragen samen met Frank Koolen, kunstenaar en docent aan de HKU Beeldende Kunst, en Menno Vuister, de curator van Lift Off die nauw samenwerkt met jonge talentvolle kunstenaars. Het gesprek wordt gemodereerd door FAAM Utrecht, een stichting die jonge makers en denkers uit Utrecht wil laten zien en verbinden. Het publiek is meer dan welkom om van gedachten te wisselen en deel te nemen aan de discussie. Interesse in dit gesprek? Kom dan 23 juni tussen 13:00-14:00 naar de Neude Bibliotheek!

HKU Maakt Ruimte

Bibliotheek Utrecht biedt HKU een prachtig podium in de stad. In de laatste twee weken van juni zal HKU het programma 'HKU Maakt Ruimte' uitrollen in de vestiging op de Neude. 'HKU Maakt Ruimte' betekent: Ruimte voor Kunst, Ruimte voor de Stad, Ruimte voor Muziek, Ruimte voor Natuur, Ruimte voor Zorg en Ruimte voor een Gesprek met onze makers. Het programma is een mix aan HKU programma’s met onder andere exposities, Q&A’s met studenten, seminars, een pop-up store en talkshows met experts, docenten en studenten. Met 'HKU maakt Ruimte' krijgt Utrecht een kijkje achter de schermen van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Makers van allerlei kunstopleidingen van HKU zullen binnen dit programma laten zien wat ze in huis hebben.