Langer zullen we leven! De vraag rondom het huisvesten van ouderen, neemt toe. De voortschrijdende vergrijzing en de kosten, die dit met zich meebrengt hebben tot ingrijpende zorgstelsel wijzingen geleid. Van ons, als burgers, wordt veel verwacht door de participatiemaatschappij; dat wij allen de zorg dragen. Stel dat wij als samenleving inderdaad met elkaar besluiten om ouderen niet langer op te laten nemen in bejaardentehuizen, maar in hun vertrouwde omgeving laten wonen. Hoe verbinden wij ouderen aan onze samenleving? AM I Included, toont een alternatief voor de huidige woon-, zorg-, en leefomgeving voor ouderen. Een netwerk, die met de doelgroep tot stand is gebracht om wijken levensloopbestendig te maken en daarbij tegelijkertijd iets teruggeeft aan de wijk 'levendigheid en vitaliteit'.
beeld wijk aan zee voorzieningen.jpg
Ontwerp ingrediënten voor een levensloopbestendige wijk

Am I Included - Onderzoeksverslag

Welke behoeften en waarden worden gehecht aan een leefomgeving? Deze vraag stond centraal binnen het onderzoeksverslag om een generieke toolbox te ontwikkelen voor ontwerpers m.b.t. de eigen woning, het wooncomplex, de openbare ruimte en wijk in het algemeen.
FP_manonpoliste.pdf

Krantenartikel

Na het signaleren van het probleem, begon de casus groter te worden. Het gaat niet alleen over ouderen. Het gaat ook over de mogelijkheden voor doorstroming, toegankelijkheid, diversiteit, faciliteiten. Wanneer vanuit het grote probleem wordt gericht op de ouderen, hebben andere bewoners profijt van een ingreep door het leefbaar maken van de wijk.
Jutter publicatie.pdf
17061201.jpg
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen, wat ze bezighoudt, wat ze dromen en wat ze in beweging brengt. Een omgeving maken, die dat ondersteunt is mijn drijfveer als ontwerper. In mijn werk is de rode draad dan ook: het denken van de mens en dat naar buiten brengen. Hierbij vorm ik de brug vorm tussen architectuur en vormgeving en tussen de mens en zijn omgeving.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  Over vijf jaar zie ik mijzelf als een officieel ingeschreven architect, die zich richt op het oplossen van complexe sociale- en maatschappelijke vraagstukken. Het vakgebied stopt namelijk niet binnen vier muren; daar waar dat vaak wel wordt gedacht. Ik voel mij ook genoodzaakt om de veranderlijke rol van een interieurarchitect daadwerkelijk in te vullen. Dat begint bij op een andere manier te denken; niet vóór maar met dé mensen.

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  Eén van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd tijdens de master is; wees regisseur van jouw proces. Wanneer je weet waar je mee bezig bent, overtuigd bent van jouw ideeën en dit kunt onderbouwen door middel van onderzoek, kun je veel meer voor elkaar krijgen en bereiken dan je in eerste instantie dacht.

 4. Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

  Publicatie Afstudeeropgave - De Jutter