De mens beschouwt zichzelf als het meest intelligente en machtigste wezen op deze planeet. In het werk Algmachtige wordt deze narcistische blik doorbroken. Tweederde van het leven op aarde valt niet door het menselijk oog waar te nemen. Dit onzichtbare leven heeft een ongekende invloed op ons. Veel mensen associëren algen met de groene aanslag in hun vijver of aquarium en misschien met de kleine groene beestjes in de zee. De videoinstallatie toont hoe ingenieus algen zijn. De alg is van ongekende waarde geweest voor het begin van de evolutie. De zuurstof die de alg in de atmosfeer heeft geïntroduceerd is van groot belang geweest voor het ontstaan van al het leven.

Hierom zou de alg verheven moeten worden tot oppermachtig wezen, Algmachtige.
In deze videoinstallatie wordt de alg boven je geplaatst, zodat je beseft dat je als mens niet de machtigste bent. Op deze wijze wordt je bekeerd tot de Alg.

Algmachtige

Dit is de onderzoeksrapportage van Karenina van den Crommenacker van het afstuderen bij de opleiding BA Illustratie, HKU Utrecht.

De mens beschouwt zichzelf als het meest intelligente en machtigste wezen op deze planeet. Ik wil deze narcistische blik doorbreken en met mijn werk laten zien hoe ingenieus sommige organismen zijn. De alg is naar mijn mening een van de machtigste organismen die je op deze planeet kan vinden. Zonder de alg had het leven op aarde zoals we dat nu kennen niet kunnen bestaan. Ik vind dat de alg hierom verheven moet worden tot oppermachtig wezen, Algmachtige.
Veel mensen associëren algen alleen met de groene aanslag in hun vijver of aquarium en misschien met de kleine groene beestjes in de zee. Ze hebben geen weet van de grote invloed die de alg heeft op het leven op aarde. Hier wil ik verandering in proberen te brengen door de invloed van de alg als visueel maker te vertalen naar innemende beelden.
OR Karenina van den Crommenacker.pdf
Karenina van den Crommenacker

Karenina van den Crommenacker

11 januari 1998
  1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

    Biologie is de rode draad in mijn werk als illustrator, beeldenmaker en onderzoeker. Biologische processen fascineren en inspireren mij. Deze fascinaties geef ik graag op een toegankelijke en speelse manier weer. De wereld om ons heen is vol van natuurlijke wonderen die nergens anders dan op onze planeet te beleven zijn. Stap uit je mensgerichte bubbel en laat je onderdompelen in de wereld van dit ongelofelijke leven.

  2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

    Op expeditie gaan met een marinebioloog en hieruit een project starten.

  3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

    Ik heb me als maker erg ontwikkeld: Ik heb geleerd hoe ik mijn fascinaties kan omzetten tot concepten en hierbij beeld en inhoud elkaar kan laten beïnvloeden en versterken.