Het militaire beroep is veeleisend. Uitzendingen zijn hier een fundamenteel onderdeel van. Militairen vertellen tijdens het proces van terugkeren na een uitzending een gevoel van ‘uit sync’ zijn of een ‘zwart gat’ te ervaren.
Door gebruik van design (thinking) vond onderzoek plaats. Dit is vertaald naar een serie opdrachten rondom erkenning, empathie, vertrouwen en aandacht voor de psychologische basisbehoeften van militairen. In de opdrachten werd gebruik gemaakt van beeldtaal en de metaforische knop die om gaat tijdens missie & wéér om moet bij het thuiskomen.
Het resultaat is een mogelijke oplossing op de vraag: Hoe kan Defensie het proces van thuiskomen voor militairen uit uitzendgebieden verbeteren om de kans op het ontwikkelen van psychische en sociale problemen na een uitzending te verkleinen?
PROJECTTITEL | RUIMTE voor de MENS achter de MILITAIR
Design thinking en de menselijke maat in defensie(na)zorg

SAMENVATTING | Het militaire beroep is veeleisend. Uitzendingen zijn hier een fundamenteel onderdeel van. Militairen vertellen tijdens het proces van terugkeren na een uitzending een gevoel van ‘uit sync’ zijn of een ‘zwart gat’ te ervaren.
Door gebruik van design (thinking) vond onderzoek plaats. Dit is vertaald naar een serie opdrachten rondom erkenning, empathie, vertrouwen en aandacht voor de psychologische basisbehoeften van militairen. In de opdrachten werd gebruik gemaakt van beeldtaal en de metaforische knop die om gaat tijdens missie & wéér om moet bij het thuiskomen.
Het resultaat is een mogelijke oplossing op de vraag: Hoe kan Defensie het proces van thuiskomen voor militairen uit uitzendgebieden verbeteren om de kans op het ontwikkelen van psychische en sociale problemen na een uitzending te verkleinen?

WERKVELD | Defensie, Future Health – Human Centered Design
Vera van Doornik

Vera van Doornik

02 juni 1989
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  Om moedig te zijn in de grote wereld hebben we in elk geval één veilige plek nodig om te herstellen en angsten & tegenvallers te verwerken. Dat betekent aandacht en zorg voor het volledig mens-zijn. Het ligt in de westerse wereld niet altijd voor de hand dat de mens in zijn heelheid wordt gezien. Het is vervreemdend als de mens niet meer als volledig persoon wordt gezien maar wordt opgedeeld in onderdelen, rapportages en diagnoses. Als je de mens als persoon in zijn volledige waardigheid op het oog hebt zal je de kwaliteit van zorg anders omschrijven en meten dan wanneer je alleen naar fragmenten kijkt.

  Als ontwerpend onderzoeker is het mijn werkwijze om vanuit betrokkenheid en met design thinking als methode antwoorden te vinden op de vraag hoe militairen duurzaam herstellen na een uitzending. Mijn oplossing wordt gevormd door een 'crossover' tussen vitaliteit (fysiek, emotioneel en mentaal welzijn) en toegepaste creativiteit.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  Ik wil gepromoveerd zijn met een onderzoek dat betekenisvol is voor mens en maatschappij doordat ze antwoord geeft op de vraag: Hoe richten we plekken en processen in met oog voor de hele mens zodat we duurzaam kunnen herstellen van ingrijpende gebeurtenissen, stress en crisissituaties.

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  Met design thinking als methode is het mogelijk om oplossingen vorm te geven waarbij aandacht is voor de ervaring van de eindgebruiker, belangen van stakeholders en wetenschappelijke perspectieven.
  Theorie en de taal en beleving van militairen zijn ingrediënten geweest voor iedere prototype (test) in de praktijk. Met de output van de tests kon ik voortbouwen aan een resultaat dat aansluiting vindt bij de eindgebruiker en theoretisch valide is.