Groep 8 leerlingen nemen vaak nog afscheid van de basisschool met een musical. Veel scholen kiezen ervoor om een kant en klare musical in te studeren met de kinderen… Maar wat als de leerlingen in groep 8 de leiding krijgen bij hun groep 8 musical? Wat als de volledige verantwoordelijkheid bij hen ligt? Binnen de musicalgame worden de kinderen met behulp van allerlei spellen en werkvormen opgeleid tot echte makers! Ze schrijven zelf, repeteren zelf, maken choreografieën en nemen vol vertrouwen en trots de volledige verantwoordelijkheid op zich!

Nu zie je pas echt wat voor talenten de basisschool verlaten!
Screen Shot 2018-06-23 at 20.17.30.png
Spelen van 'the storyboard game'. Binnen dit spel krijgt iedere maker de kans om invloed uit te oefenen op het verhaal door het maken van een storyboard. De schrijvers gebruiken deze uitkomsten later als basis voor hun script.
Screen Shot 2018-06-23 at 20.17.19.png
Schrijvers spelen 'the heroes journey' om zo tot een tof verhaal voor de eindvoorstelling te komen.
Screen Shot 2018-06-23 at 20.17.42.png
Video-crew en regisseurs aan de slag

The Musical Game

Op de meeste basisscholen in ons land staat de ontwikkeling van cognitie op de eerste plaats. Er is
veelal sprake van leerkrachtgestuurd onderwijs en een ingekochte methode vormt de basis van de
lesstof. Als leerkracht én als leerling hoef je niet veel meer te doen dan deze te volgen.

Sinds ik afgelopen schooljaar ben gestart als groepsleerkracht bij de kleuters zie ik echter hoe het
ook anders kan. Mijn kleuters zijn creatief, leergierig en speels. Wij laten hen meedenken om ons
onderwijs aan te passen en zo wordt elke speelhoek in de klas samen met de kinderen ontworpen.
De leerlingen spelen hier vol overgave, want de hoek is ook écht van hen!
Autonomie voor de leerlingen is dan ook het uitgangspunt van waaruit ik dit onderzoek ben gaan
doen. Ik vond een krachtig theoretisch kader in de Self-Determination Theory van Deci&Ryan
(2017). Zij stellen dat er 3 psychologische basisbehoeftes zijn waardoor mensen gemotiveerd raken.
Aan zowel autonomie, relatie als competentie moet aandacht besteed worden om een mens gemotiveerd te laten zijn. Ik wil de leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs handvatten geven om een creatief maakproces te ontwerpen vanuit deze 3 basisbehoeftes.

Voor mijn uiteindelijke ontwerp ben ik op zoek gegaan naar het grootste kunst-educatieve project
wat op bijna elke basisschool gedaan wordt: de groep 8 musical. Vaak kopen scholen een
kant-en-klare musical in en hebben de kinderen hier weinig inspraak in. Dat kan ook anders! Ik
heb een herontwerp gemaakt voor de groep 8 musical waarbij de leerlingen volledig de regie in
handen hebben. Sommige kinderen nemen de rol van schrijver op zich, op zijn componist, regisseur
of deel van het pr-team. Er zijn choreografen, decor- en kostuumontwerpers, technici en een
echte videocrew. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het product waarmee ze op gaan treden.
Ik zie nu een voorstelling ontstaan waarbij de leerlingen allemaal ontzettend trots zijn op hetgeen ze maken. Ze zijn enthousiast en hebben veel plezier met elkaar. In liedjes ontstaan teksten als ‘onze musical gaat dik, hij is gewoon heel sick’, echte teksten van de leerlingen waarin de karakters van deze doelgroep duidelijk naar voren komen.

Op deze manier zie je pas echt wat voor talenten de basisschool verlaten!
Ontwerponderzoek Kim Spook.pdf
Kim Spook

Kim Spook

30 april 1990
  1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

    Basisschoolleerlingen nemen vele verschillende kwaliteiten mee naar de basisschool, middels mijn ontwerpen wil ik de autonomie van de leerling aanspreken zodat elke leerling kan groeien en zich kan ontwikkelen in al hun talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden die daarbij horen!

  2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

    Een wezenlijke verandering teweeg brengen in het basisonderwijs in Nederland waarbij de leerling weer centraal komt te staan!

  3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

    Het kunnen uitdragen van mijn onderwijsvisie en heel duidelijk hebben wat we in het volledige basisonderwijs moeten leren van de kunstvakken.