Ik koester de geborgenheid die ik thuis bij mijn ouders ervaar. Vanuit dat gevoel leg ik huiselijke taferelen vast. Alledaagse momenten plaats ik zorgvuldig in een kader. Zo maak ik de intimiteit die in de momenten besloten ligt zichtbaar en voelbaar.

De videowerken vormen met elkaar een lofdicht - over thuis, geborgenheid en mens-zijn.
Loficht #1.jpg
Lofdicht #2.jpg

Participatief Kunstenaarschap | op de Robijnhof

Ik heb als maker de behoefte heel persoonlijk verbonden te zijn met mensen en voor hen van waarde te zijn als kunstenaar. Dit onderzoek beschrijft mijn eerste verkenningstocht om als kunstenaar midden in de wereld actief te zijn en mij te begeven buiten de academiemuren.

Op de Robijnhof, een woningcomplex in Leiden heb ik een sjoelproject ondernomen om mensen onderling te verbinden. Vanuit die sjoelmomenten is een waardevolle film voortgekomen. Mijn rol als filmmaker is daarbij meer participerend dan regisserend. Ik grijp als maker vooral sociaal in, waarbij ik bewoners zo nauw mogelijk betrek in de totstandkoming van de film.

Het onderzoek en de film over de Robijnhof zijn eerste stappen om mijzelf binnen de (kunst)wereld te positioneren. Ik wil vooral het dialoog openen over de vraag hoe een kunstenaar in verbinding met mensen, buiten galleries, van betekenis kan zijn.
Participatief Kunstenaarschap_op de Robijnhof.pdf
5.2.jpg
7.jpg
Film Robijnhof_still #8.jpg
Film Robijnhof_still #9.jpg
Schermopname (116).png
Kyra Elisabeth de Rooij

Kyra Elisabeth de Rooij

18 maart 1994
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  Mensen fascineren mij eindeloos. Bijzonder vind ik de plekken waar wij ons als mens veilig voelen en bloot durven geven. Momenteel uit deze fascinatie zich in videowerk. Het koesteren van mijn eigen thuis ligt ten grondslag aan de beelden. Ik verlang dat die intimiteit in de beelden voelbaar is en toeschouwers weet te raken.

  In het maken van videowerk bevind ik mij in een spanningsveld. Ik wissel af tussen het meebewegen met de situaties die zich aan mij voordoen en het meer sturen en regisseren van die momenten.

  Ik wil als kunstenaar heel persoonlijk verbonden zijn met mensen. Vanuit die behoefte aan contact verken ik hoe ik als maker niet enkel visueel, maar ook sociaal kan ingrijpen. De film die ik in nauw contact met bewoners van de Robijhof heb gemaakt, is hierin slechts een eerste stap.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  Ik wil blijven maken, mijn portfolio uitbreiden en ook teruggrijpen op media, zoals schilderen en zandtekenen. Spannend vind ik de mogelijkheden om dit te combineren of af te wisselen met videowerk. Ik zou graag met makers uit disciplines als theater, dans of muziek samenwerken en mijn eigen muzikaliteit plaats geven binnen mijn maakpraktijk.

  Ik blijf verkennen hoe ik mijn kunstenaarschap een plek kan geven in de wereld en zelf podium of ruimte kan creëren om mijn werk en visie uit te dragen. Daarbij wil ik als kunstenaar in direct contact met mensen blijven en onderzoeken hoe ik naast het tonen van mijn werk als kunstenaar in dialoog met mijn publiek kan zijn. Ik wil autonoom werk blijven maken en tegelijkertijd experimenteren met het participatief werken als kunstenaar.

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  Ik heb een groot deel van de academietijd de instelling gehad het beste werk te willen maken. Maar in hoeverre is te meten dat mijn werk goed is en wat betekent dat eigenlijk? Ik leer steeds meer dat het er niet om gaat of mensen mijn werk goed vinden of begrijpen, maar of wat ik maak en doe van waarde is. Voor mij of voor de wereld om mij heen.

 4. Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

  2018 | HKU Exposure 2018, Utrecht
  2015 | Jongeren en hun belevingswereld, HKU, Utrecht