Tot waar rijkt de vrijheid van de ontwerper? Geeft de samenleving de innovator de macht de wereld naar zijns/haars inziens aan te passen?
De technologie ontwikkelt zich momenteel in razend tempo. De samenleving komt in aanraking met feiten waar zij nog geen standpunt over heeft ingenomen. Is de vernieuwende blik van de ontwerper gewenst?
In mijn werk durf ik onder andere mijn vrijheid als ontwerper bloot te stellen aan de samenleving. Er ontstaat een onbewuste interactie, met als resultaat een kritische blik op het vaak vergeten ethisch handelen van de hedendaagse ontwerper.
Wiebe Audenaerd

Wiebe Audenaerd

16 mei 1995
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  Het aangaan van een -onbewuste- interactie speelt in mijn werk de hoofdrol. Mijn werk bekritiseert en daagt de status-quo uit. Daarnaast durf ik de confrontatie aan te gaan met de huidige normen en waarden van de samenleving. Door middel van een onbewuste interactie probeer ik de toeschouwer in beweging te zetten en gegronde kritiek te ontwikkelen jegens mij als ontwerper, elkaar en de samenleving.
  Gedreven door onbegrip en ongenoegen vind ik het interessant verschillende vakgebieden samen te brengen om zo een gedegen resultaat te behalen.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  Het samenbrengen van verschillende specialisten om zo telkens weer de status-quo te bekritiseren en uit te dagen is mijn doel. De komende jaren ga ik op zoek naar mijn positie in dit geheel. Het is een proces dat nooit stopt, dus ik ook niet.

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  In de afgelopen vier jaar heb ik geleerd wie ik, als ontwerper ben. Ik heb een methode ontwikkeld die mij helpt verwonderen, verdwalen, stil staan, reflecteren en tot slot creëren.