Millenials hebben na het beëindigen van hun studie nog niet direct een baan of verdienen nog niet zoveel. De wens om in hun studentenstad te blijven wonen is gezien het beperkte aanbod en de hoge prijs niet realistisch. De doelgroep valt in de huidige woningmarkt tussen wal en schip. Wat betekent de factor ruimte nog als de vierkante meter prijzen stijgen, als delen het nieuwe hebben is en de stad steeds meer als verlengstuk van de woning wordt gezien? Waar ligt dan nog de grens tussen privé en openbaar? In opdracht van Het Nieuwe Collectief ontwerp ik een haalbaar en betaalbare woonvorm waarbij het mogelijk is dat millennials met vrienden in de stad kunnen wonen.
Elien Kemper

Elien Kemper

25 november 1992
Volg
  1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

    Mijn doel is om vanuit mijn vakgebied als interieurarchitect bij te dragen aan het bevorderen van een betere leefomgeving. In mijn ontwerpen staat de gebruiker centraal. Verdieping in de context is voor mij daarom een belangrijk aspect. Vanuit deze verdieping vertaal ik mijn visie naar een ruimtelijk ontwerp waar mijn kracht ligt bij het conceptueel denken. Ik ben in processen altijd opzoek naar de vraag achter de vraag. Onderzoek en ontwerp gaan voor mij altijd samen en lopen parallel aan elkaar om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken bij de opdrachtgever.

  2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

    Mijn ambities zijn om door te groeien in dit vakgebied. Over 5 jaar zie ik mezelf op een architectenbureau werken waarin ik in een divers team werk aan variërende ontwerpopgave's

  3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

    Afgelopen twee jaar heb ik me enorm ontwikkeld op het gebied van conceptueel denken, het concretiseren van de ontwerp vraag en vooral het onderbouwen van ontwerpkeuzes d.m.v. ruimtelijk onderzoek.