Het probleem: de lineaire economie en het tekort aan grondstoffen en de hoeveelheid afval zonder herbestemming, wordt steeds groter. De impact die producten op het milieu hebben ligt voornamelijk in de handen van designers. De circulaire economie geeft de ontwerper de mogelijkheid grondstoffen opnieuw in te zetten en waardebehoud te genereren. Vanuit dit perspectief is dit onderzoek geschreven. Het doel van dit onderzoek is de praktische toepasbaarheid van de circulaire economie testen. Dit onderzoek startte met de hoofdvraag: “Hoe kan Loft aan de hand van het Design Framework, voor zover mogelijk in eigen beheer, een toegankelijke, duurzame bank ontwerpen en produceren?” In opdracht voor kleding- en interieurwinkel Loft in Arnhem ontwikkel ik een ontwerpvoorstel aan de hand van het Design Framework. Het ontwerpvoorstel is onderverdeeld in 7 thema’s: materiaal, productie, logistiek & distributie, retour & logistiek, hergebruik, onderhoud & upgrade, remontage.

Op materiaalniveau is de hoeveelheid gebruikte grondstoffen klein gehouden en de grondstoffen die gebruikt zijn, zijn duurzaam verkregen en verwerkt. Dit leidt tot optimalisatie van hergebruik, doordat grondstoffen voor zover mogelijk in hun originele staat zijn verwerkt. Bij de productie wordt dus al rekening gehouden met het monteren van de onderdelen, zodat deze bij het einde van de levensduur opnieuw gemonteerd kunnen worden. Ook wordt er bij productie gedacht aan sociale duurzaamheid doordat er kleinschalige productie plaatsvindt in een sociale werkplek. Door deze kleinschalige, sociale productie kunnen de kosten ook laag gehouden worden. De producent kan daarnaast de reststromen in overige productiecycli verwerken. Bij de keuze voor een producent en materiaal moet er rekening gehouden worden met het kunstmatig klein houden van je systeemgrenzen. Dit houdt in dat je materiaal verkrijgt en produceert in de nabije omgeving, waardoor er minder geïnvesteerd hoeft te worden in transport. Minder (lange) distributieschakels leiden tot reductie van CO-2 uitstoot (Greenway Logistics, 2016). Ook het gebruik van bio-plastic of standaardverpakkingen die hergebruikt kunnen worden is relatief beter voor het milieu (Milieucentraal , 2015).
Retourneren is de duurste schakel in het distributieproces, dus deze moeten zo veel mogelijk voorkomen worden (Greenway Logistics, 2016). Bij onderhoud en upgrade is het dan ook wenselijk dat de consument het product zelf van onderhoud kan voorzien en dat de middelen die daarvoor nodig zijn, toegestuurd kunnen worden. De elementbank leent zich uitstekend voor onderhoud, omdat deze nagenoeg volledig gedemonteerd kan worden. Ieder onderdeel kan dus afzonderlijk van onderhoud worden voorzien.
Schermafbeelding 2018-05-14 om 09.19.41.png
Schets kostenplaatje
Schermafbeelding 2018-05-13 om 23.55.42.png
De mogelijkheden
Schermafbeelding 2018-05-13 om 23.55.25.png
De elementen
Aanpassing 2.png
Het Design Framework circulair toegepast op de palletbank van Loft
Minke van Bakel

Minke van Bakel

03 januari 1996
  1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

    Ontwerpers hebben enorm veel invloed op de impact die een product heeft op de omgeving en het milieu. Het afvalprobleem en de schaarste aan grondstoffen wordt steeds groter. Een product gericht op deze tekorten speelt in op de toekomst. Deze palletbank is duurzaam en circulair ontworpen en kan volledig worden gebruikt in een volgende cyclus. Het is een circulair product.

  2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

    Ik hoop dat het gat tussen de lineaire en de circulaire economie kleiner wordt en dat we als consumenten en producenten steeds beter gaan inspelen op een nieuw systeem. Wellicht kan ik daar met productdesign een waardevolle bijdrage aan leveren.

  3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

    Het is niet belangrijk dat je iets toevoegt, je maakt iets pas waardevol als je het anders doet.