Ruïnes vertellen ons iets over het heden en de toekomst. Het zijn tekens van de invloed van de mens op haar omgeving. De installatie ‘A Memorial For Conflict, A Symphony For Healing’ is een monument voor het herdenken daarvan. Doormiddel van sculptuur, projectie en geluid laat het monument zien dat de destructieve aard van de mens zich blijft herhalen. In de video die op het monument wordt geprojecteerd is een loop zichtbaar van deze tekens in het landschap en leefomgeving. De loop duidt op een herhaling in de tijd, een onontkoombare wet door de geschiedenis, het heden en de toekomst heen. Als toeschouwer kom je terecht op een plek die zowel aan een monument als aan een ruïne doet denken: een drietal muren reist op uit een plas water waar om de zoveel tijd een druppel in valt. Deze druppel heeft weer invloed op de projectie die via spiegels op de muren terecht komen. De toeschouwer wordt overgehaald tot een proces van herdenken en contemplatie: niet alleen het verleden, maar ook het heden en de toekomst.
Thessa Torsing

Thessa Torsing

16 juni 1996
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  Wanneer ik om me heen kijk probeer ik een patroon te vinden in de dingen die ik zie en een ritme te ontdekken in de dingen die ik hoor. Mijn werk vertelt geen verhaal maar creëert een ervaring. Het is monumentaal: door een samensmelting van audio, ruw materiaal en video creëer ik grote installaties. Wat mij fascineert is de manier waarop wij als mens onze leefomgeving veranderen, hoe we dingen afbreken en weer opbouwen door de tijd heen. Ik laat me inspireren door mysterieuze en poëtische beelden: beelden die de symbolische kracht hebben om de toeschouwer te raken. Dit komt tot uiting in de manier waarop licht en materiaal met de ruimte spelen. Uiteindelijk is geluid en muziek voor mij het meest krachtige medium om gevoelens op te roepen. Het is ontastbaar en beweegt zich door de ruimte om vervolgens te verdwijnen.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  De komende tijd wil ik me verder ontwikkelen als muzikant in elektronische muziek (onder mijn alias upsammy), ik wil een album uitbrengen en audiovisuele liveset creëren. Ook wil ik muziek voor films gaan maken. Daarnaast wil ik verder gaan met het maken van autonome installaties.

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  Tijdens mijn studie heb ik mijn fascinaties kunnen ontdekken en ermee leren werken. Ook heb ik geleerd om mijn eigen weg te gaan en zelf richting te geven aan mijn ontwerpproces, niet anderen. Tot slot heb ik veel geleerd van de klasgenoten waarmee ik heb samengewerkt, ik ben in aanraking gekomen met andere opvattingen en werkwijzen, daarmee heb ik mijn eigen werk beter kunnen definiëren.

 4. Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

  2017: Academie Galerie, Recording Ghosts & Weaving Data