In mijn afstudeeronderzoek, dat plaatsvond van februari 2018 tot mei 2018, stond het plaatsen van afval naast de container (bijplaatsen) centraal. Ik heb mij tijdens dit onderzoek gericht op een ‘’bijplaats hotspot’’ in Eindhoven. Door de denkwijze ‘‘actiedenken’’ werd er gedurende het onderzoek zonder te oordelen waargenomen en stond de eindgebruiker centraal. Deze denkwijze past goed binnen de aanpak van Design Thinking, die kan worden gebruikt om complexe vraagstukken te begrijpen en toe te werken naar innovatie.

Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen hoe het gedrag, gericht op het bijplaatsen van afval, beïnvloed kon worden waardoor het bijplaatsen kon worden verminderd of voorkomen. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag gesteld: ‘’Hoe kan de doelgroep gestimuleerd worden om het gewenste gedrag uit te voeren?’’ Het gewenste gedrag is het gedrag dat het afvalsysteem van Cure afvalbeheer vereist. Dit houdt in dat de doelgroep het afval in de desbetreffende container gooit, het afval scheidt wanneer dit mogelijk is, en een melding maakt bij Cure afvalbeheer wanneer dit gedrag wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld door een container die niet werkt.

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er binnen Design Thinking verschillende methoden toegepast. Dit heeft geholpen om te ontdekken, te ontwerpen en uit te voeren. Vooral de methoden ‘’exploratief onderzoek’’ en ‘’dot voting’’ hebben interessante bevindingen opgeleverd. Het exploratief onderzoek werd gebruikt om de routing van de doelgroep te volgen door het afval van de bewoners van de flat op te halen en zo te voelen en te beleven wat de doelgroep ervaart. De methode ‘‘dot voting’’ werd ingezet om er achter te komen wat bewoners weten van het afvalsysteem. Door ‘’wist u dat?’’ posters in de gang van de flat op te hangen, konden bewoners door middel van stickers die ze in hun brievenbus hadden ontvangen, aangeven in hoeverre ze bekend waren met de onderwerpen. Vervolgens heeft de toolkit ‘’Behavioural Lenses’’ geholpen om te verklaren waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Hier kwam uit dat veel bewoners niet weten hoe ze het gewenste gedrag moeten vertonen, of hier niet de middelen voor hebben. Vanuit de Behavioural Lenses blijkt dat de doelgroep eerst moet ‘’weten en vinden’’ om vervolgens te ‘’willen en kunnen’’. Dit zijn bevindingen die er voor het onderzoek nog niet waren.

Uit het onderzoek bleek dat het probleem complex is en dat, voordat er actie wordt ondernomen om het probleem aan te pakken, het belangrijk is om een helder beeld te hebben van de doelgroep. De doelgroep lijkt behoefte te hebben aan meer algemene informatie over het afvalsysteem. Communicatie is daarom een belangrijke eerste stap om het probleem aan te pakken. Daarom heb ik een infographic getest. Hier is een advies uitgekomen en dit is aanbevolen aan Cure afvalbeheer en andere partijen die hier geïnteresseerd in zijn.
bord.jpg
Interventie bord -Dit bord is in 2016 geplaatst maar had geen effect. Toen dit bord werd geplaatst is er vanuit bestaande gegevens onderzocht wat het beste is voor de doelgroep. Het bord is in meerdere wijken geplaatst. Uit mijn onderzoek blijkt dat elke wijk anders is en om een andere aanpak vraagt. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat je de doelgroep eerst in de praktijk goed moet leren kennen voordat je kunt weten waar ze behoefte aan hebben.
double diamond proces.pdf
Double Diamond - Dit is het proces dat ik heb doorlopen.
Behaviourla lenses knoppen.pdf
Behavioral Lenses - Deze lenzen hebben geholpen om inzichten dieper te onderzoeken.
diduknow.jpg
Dot voting - Door te testen wat bewoners nou echt weten kwam ik erachter dat ze niet alles weten wat ze moeten weten om het gewenste gedrag te kunnen uitvoeren.
afval weggooien.jpg
Exploratief onderzoek - Door het afval weggooien heb ik deze container in de kelder van de flat ontdekt.
Exploratief onderzoek - Het voelen en ervaren hoe de doelgroep het afval weggooien ervaart.

Verboden te storten

In mijn afstudeeronderzoek, wat plaatsvond van februari 2018 tot mei 2018, stond het plaatsen van afval naast de container (bijplaatsen) centraal. Ik heb mij tijdens dit onderzoek gericht op een ‘’bijplaats hotspot’’ in Eindhoven. Door de denkwijze ‘‘actiedenken’’ werd er gedurende het onderzoek waargenomen zonder oordelen en stond de eindgebruiker centraal. Deze denkwijze past goed binnen de aanpak van Design Thinking, die kan worden gebruikt om complexe vraagstukken te begrijpen en toe te werken naar innovatie.
Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen hoe het gedrag, gericht op het bijplaatsen van afval, beïnvloed kon worden waardoor het bijplaatsen kon worden verminderd of voorkomen. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag gesteld: ‘’Hoe kan de doelgroep gestimuleerd worden om het gewenste gedrag uit te voeren?’’ Het gewenste gedrag is het gedrag dat het afvalsysteem van Cure afvalbeheer vereist. Dit houdt in dat de doelgroep het afval in de desbetreffende container gooit, het afval scheidt wanneer dit mogelijk is, en een melding maakt bij Cure afvalbeheer wanneer dit gedrag wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld door een container die niet werkt.
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er binnen Design Thinking verschillende methoden toegepast. Dit heeft geholpen om te ontdekken, te ontwerpen en uit te voeren. Vooral de methoden ‘’exploratief onderzoek’’ en ‘’dot voting’’ hebben interessante bevindingen opgeleverd. Het exploratief onderzoek werd gebruikt om de routing van de doelgroep te volgen door het afval van de bewoners van de flat op te halen en zo te voelen en te beleven wat de doelgroep ervaart. De methode ‘‘dot voting’’ werd ingezet om er achter te komen wat bewoners weten van het afvalsysteem. Door ‘’wist u dat?’’ posters in de gang van de flat op te hangen, konden bewoners door middel van stickers die ze in hun brievenbus hadden ontvangen, aangeven in hoeverre ze bekend waren met de onderwerpen. Vervolgens heeft de tool ‘’Behavioural Lenses’’ geholpen om te verklaren waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Hier kwam uit dat veel bewoners niet weten hoe ze het gewenste gedrag moeten uitvoeren, of hier niet de middelen voor hebben. Vanuit de Behavioural Lenses blijkt dat de doelgroep eerst moet ‘’weten en vinden’’ om vervolgens te ‘’willen en kunnen’’. Dit zijn bevindingen die er voor het onderzoek nog niet waren.
Uit het onderzoek bleek dat het probleem complex is en dat, voordat er actie wordt ondernomen om het probleem aan te pakken, het belangrijk is om een helder beeld te hebben van de doelgroep. De doelgroep uit mijn onderzoek lijkt behoefte te hebben aan meer algemene informatie over het afvalsysteem. Communicatie is daarom een belangrijke eerste stap om het probleem aan te pakken. Daarom heb ik een infographic getest bij een bewoner die aangaf het afvalsysteem niet te begrijpen. Zijn feedback is meegenomen in een advies die is geschreven aan Cure afvalbeheer en andere partijen die hierin geïnteresseerd zijn.
WORLDandIRapportage_LisetteAarnink.compressed.pdf
Behaviourla lenses knoppen.pdf
double diamond proces.pdf
materiaal2.pdf
diduknow.jpg
wistudat.jpg
Lisette Aarnink

Lisette Aarnink

19 januari 1993
  1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

    Door mijn ervaringen in zowel het creatieve als het commerciële werkveld spreek ik de taal van beide werkvelden. Ik kan samenwerken met kunstenaars en designers maar ook met mensen die zich graag aan regels en eindresultaten vasthouden. Ik ga graag uitdagingen aan en heb geleerd goed met tegenslagen om te gaan. Door mijn flexibiliteit en gedrevenheid zorg ik voor een goede werkethiek.

  2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

    Ik zou bedrijven willen stimuleren om zich meer in te zetten voor duurzaamheid. De uitdaging ligt vooral bij bedrijven die dit juist niet doen. Door mijn ervaring in creatief denken, zoals Design Thinking, wil ik bedrijven op een andere manier naar hun rol laten kijken. Hiermee hoop ik dat zij zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor de planeet. Dit kan niet omschreven worden in een beroep. Het gaat mij erom dat er binnen bedrijven ruimte moet zijn om dingen uit te proberen die een positieve invloed hebben op het milieu. Mijn doel is om bedrijven te laten nadenken over de mogelijkheden van de combinatie duurzaamheid en design.

  3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

    Het belangrijkste dat ik tijdens mijn studie heb geleerd is dat het onderzoeksproces veel meer oplevert dan het eindresultaat en dat creativiteit hier een belangrijke rol in speelt. Toen ik mij hier bewust van werd, werd onderzoeken ook leuker. Daarnaast heb ik geleerd om te ontdekken waar mijn sterkten en zwaktes liggen en wat mijn fascinatie is. Ook weet ik nu dat de rol van connector mij goed past, ik breng graag mensen en partijen met elkaar in contact om tot nieuwe inzichten te komen.