Autisme? Dat zijn toch mensen die heel slim zijn, maar ook een beetje vreemd? Nee, dat is niet zo.
Dit denken wij door wat we zien in de media. De beeldvorming rondom autisme is zeer eenzijdig. De media hebben grote invloed op hoe men ergens naar kijkt en welke mening wordt gevormd. Als gevolg hiervan worden mensen met autisme buiten de maatschappij geplaatst en worden hun talenten niet serieus genomen.

Vanuit het idee om het begrip autisme positief in perspectief te plaatsen, ben ik mij gaan richten op het creëren van een nieuwe invalshoek rondom beeldvorming. De doelstelling van dit onderzoek is het creëren van een breder en eerlijker beeld rondom mensen met autisme, waarbij de focus ligt op verhalen van echte mensen (mensen die we niet in de media zien), om bewustwording te creëren rond de huidige stand van zaken en het genereren van meer begrip en respect voor de onderzoeksgroep.

Door autisme in een breder perspectief te plaatsen en te focussen op individuele kwaliteiten, heb ik dit onderwerp vanuit een positieve hoek benaderd. Op deze manier wordt zichtbaar dat autisme niet één variant kent, maar verschillende gezichten heeft. Mensen met autisme zijn allemaal anders en hebben hun eigen kwaliteiten en valkuilen.
Uitleg Meesterproef incl link.png
Deze video is mijn Meesterproef als uitkomst van mijn onderzoeksproject in de fase World & I. Om mijn projectdoel over te brengen heb ik verschillende mensen met autisme in beeld gebracht. Deze mensen zijn niet de figuren die we in de media zien, maar zijn juist normale mensen in onze maatschappij. Zij zijn het bewijs dat autisme geen beperking is, maar meer gezien moet worden als een andere manier van informatieverwerking.
Rapport Vivian Meine.pdf
Dit is de rapportage van mijn afstudeerproject 'Het beeld van autisme'. Tijdens dit onderzoek heb ik samen met de onderzoeksgroep (mensen met autisme) en mijn externe partij (ITvitae) gekeken naar de huidige en gewenste beeldvorming rondom autisme. Aan de hand van het proces van design thinking heb ik mijn project vormgegeven en ben ik tot een eindproduct gekomen: een video. Deze video is te vinden in de andere bijlage.

Onderzoek: Werk & autisme

September 2017: op zoek naar mijn fascinatie. Ik ben altijd al verwonderd geweest over het feit dat opvoeding en achtergrond grote invloed hebben op wie jij bent. Ineens moest ik weer denken aan het programma Het Is Hier Autistisch van Filemon Wesselink, waarin ik Jelle gigantische knikkerbanen zag maken. Erg knap als je bedenkt dat hij niks opschreef of uitrekende, maar wel een werkend mechanisch bouwwerk kon maken. Wat mij verbaasde was dat Jelle geen baan had. Hij vond het lastig om met zijn autisme een passende werkgever te vinden. Dat riep bij mij wat vraagtekens op. Hoe kan het dat iemand met zoveel talent geen baan heeft?

In de fase World heb ik mij dan ook gericht op de samenwerking tussen werkgevers en werknemers met autisme. Ik heb onderzocht welke aspecten belangrijk zijn binnen deze samenwerking en wat er nodig is voor een zo optimaal mogelijke situatie. Met de hulp van diverse experts uit het werkveld en mensen met autisme, ben ik me gaan verdiepen in dit onderwerp.

Dit verslag is de uitkomst van dit onderzoek, waar mijn zoektocht naar antwoorden binnen de wereld van autisme begon.
WorldRapport_VivianMeine.pdf
Vivian Meine

Vivian Meine

30 oktober 1997
Volg
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  Mijn kracht ligt in het combineren van twee totaal verschillende werelden aan de hand van een goed doordacht concept. Door functionaliteit en innovativiteit te verwerken in een doelgroepgericht concept, ben ik in staat om een duidelijke boodschap over te brengen binnen verschillende disciplines.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  Na het afronden van mijn bachelor Kunst & Economie aan HKU en master Imagineering aan de NHTV, wil ik mij richten op het opzetten van een eigen bedrijf. Samen met experts uit verschillende disciplines wil ik een conceptontwikkelingsbureau starten om zowel commerciële als maatschappelijke vraagstukken op te lossen vanuit een creatief perspectief. Door middel van co-creatie wil ik anderen helpen om via een creatieve weg tot een innoverend concept te komen.

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  Tijdens mijn studie heb ik geleerd om altijd open te staan voor nieuwe inzichten. Vooral binnen de creatieve sector is dit een belangrijke factor die bijdraagt aan de grootte van jouw succes. Nieuwe inzichten kunnen van alle kanten komen, dus ga niet met vooroordelen aan de slag. Wees nieuwsgierig, put uit andermans kracht en blijf je leven lang leren.

 4. Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

  Video afstudeerproject 'Het beeld van autisme'
  https://www.youtube.com/watch?v=75EDCKL7nzo

  CV Vivian Meine
  file:///Users/vivianmeine/Documents/HKU/Curriculum%20Vitae/CV%20Vivian%20Meine/PDF%20CV/CV%20Vivian%20Meine.pdf