Blue Monday verleidt millennials om bluesmuziek te gaan luisteren. Het geeft de blues meer bekendheid onder de jeugd en vergroot de bluescommunity. Aan de hand van speciaal vormgegeven koffiebekers, kom je in het ov op maandagochtend in aanraking met mijn project. Deze koffiebekers leiden je naar korte maar krachtige animaties over typische maandagochtendsituaties, ondersteund door bluesmuziek. Dit om jouw maandagochtendblues te verzachten. De animaties scheppen een situatie bij de bluesmuziek waarin de kijker zich kan herkennen. Dit maakt de blues voor hen interessant.
BlueMonday_01.jpg
BlueMonday_02.PNG
Visual_BlueMonday_YourExposure.jpg
Rick Kamp

Rick Kamp

25 juli 1997
  1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

    Mijn specialisme is 2D-illustratie/ -animatie en compositing/ fotobewerking, waarbij niet alleen de esthetische waarde van de vormgeving belangrijk is, maar voornamelijk ook het conceptuele en functionele uitgangspunt. Mijn vormgeving zet ik dan ook het liefst in voor serious en applied toepassingen.

  2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

    Over vijf jaar wil ik werkzaam zijn bij een bedrijf binnen de creatieve en/of de filmindustrie waar ik een rol bekleed die meer omvat dan productie van vormgeving, en waar ik ook conceptueel mijn bijdrage kan leveren. Uiteindelijk hoop ik dit te kunnen doen in een supervisor functie.

  3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

    Alles wat je leert binnen een bepaalde industrie kan in tig andere contexten van pas komen. Alle kennis die je hebt is dan ook waardevol en dat geldt voor de kennis van anderen net zo goed. Daarnaast is een goede samenwerking met teamgenoten en andere partijen, die elkaar versterken, ontzettend belangrijk. Dit is de basis van een succesvol project.