Wie aan een kunstacademie denkt, denkt niet zo snel aan informatica of technologische ontwikkeling. Toch is hier een hoop creativiteit te stimuleren. Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik de samenwerking aangegaan met de Kamer van Koophandel en IT-Student Casper Muller van Avans Hogeschool. Samen hebben Casper en ik een antwoord gegeven op de vragen. Wat kunnen MKB-ondernemers met blockchain? En wat kan de Kamer van Koophandel met blockchain?

Het antwoord is mijn prototype. De werking van het prototype, genaamd Coupone, is een multi-inzetbare blauwdruk.

Coupone is een loyalty systeem, dat gebruikmaakt van een vouchersysteem. Coupon- en
vouchersystemen zijn er in veel soorten en maten, maar qua gebruiksvriendelijkheid en privacywaarborg (met het oog op de veranderende wetgeving, AVG) is er een hoop te verbeteren. Na een aantal maanden onderzoek heb ik een applicatie geschetst en in samenwerking met Casper een netwerk en API gebouwd.

Coupone is een gedecentraliseerd blockchain netwerk waar alle ondernemers zich bij kunnen aansluiten. De coupons worden registreert op een openbaar grootboek waar alle transacties met de klant inzichtelijk zijn. De ondernemer kan een coupon aanmaken die de klant vervolgens kan uitgeven. 

De blockchain zorgt ervoor dat de coupon wordt gecontroleerd, en niet dubbel wordt verzilverd (double-spending). Daarnaast is er geen derde tussenpartij meer nodig zoals Groupon of Scoupy die veel winst opstrijken. Het systeem wordt draaiende gehouden door de ondernemers en de computers van de ondernemer, de zogeheten NODES, de stroomkosten van deze apparaten zijn de enige kosten voor de ondernemer.

Gezamenlijk kunnen de ondernemers een loyaltysysteem vormen en zo klanten regionaal van grote tot kleine schaal aan zichzelf of de omgeving binden.

De werking van dit systeem heb ik vervolgens vertaald naar een Kamer van Koophandel-casus. De Kamer van Koophandel kan een dergelijk systeem bijvoorbeeld gebruiken om subsidie te verstrekken aan ondernemers. De Kamer van Koophandel stuurt dan namelijk vouchers naar de rechthebbende ondernemers. De blockchain legt dit vast en zo voorkom je dubbele of onterechte subsidie uitgaven.

Daarnaast kunnen nog veel meer (overheids-)instanties deze blauwdruk toepassen. Denk aan vouchers voor studiefinanciering, zodat studenten hun studiefinanciering alleen uitgeven aan producten waar DUO en de blockchain goedkeuring voor geven. Maar ook verzekeringsinstanties die problemen hebben met oververzekerde of frauderende ondernemers, die meerdere levensverzekeringen afsluiten, zouden gebruik kunnen maken van deze double-spending aanpak.
COUPONEWERKING-01.jpg
De werking van Coupone schematisch uitgelegd.
500x500-01.png
Logo Coupone
1 START-Account.jpg
Een schets van het startscherm van de applicatie.
Mitchell Hendriks

Mitchell Hendriks

23 mei 1993
  1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

    Tijdens mijn afstudeertraject heb ik ervoor gekozen om een ietwat minder creatief ogend onderwerp aan te snijden. Ik ben mij gaan focussen op technologische ontwikkelingen en heb mij gespecialiseerd in blockchain. Binnen deze technologie ben ik mij niet gaan richten op het programmeren maar op het verbinden en met elkaar in contact brengen van diverse specialisten. Door middel van een samenwerking met de Kamer van Koophandel, afdeling Innovatie Lab, en student Informatica; Casper Muller, heb ik een blockchainoplossing opgeleverd. Tijdens het afstuderen heb ik mij beziggehouden met Agile werkvormen, denk hierbij aan SCRUM, Google Sprints en Design Thinking. Ik heb vooral Design Thinking toegepast tijdens het gehele proces. Deze manier van werken kan ik nu zeker als specialisme bestempelen.

  2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

    Ik wil organisaties een creatieve impuls geven. Vooral onderwerpen die op het oog minder creatief zijn wil ik met een creatieve aanpak oplossen. Denk hierbij aan de IT of economische sector. Ik wil een leidinggevende functie over een klein innovatief projectteam bekleden en agile implementeren op de werkvloer.

  3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

    Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens deze studie is om bruggen te bouwen en verder te kijken dan je eigen sector of studie. Er zijn veel raakvlakken tussen diverse studies en specialisme. Ook buiten je studie kun je veel leren. We zeggen wel 'denk out of the box', maar denk ook zeker buiten de studie. Ik heb bijvoorbeeld veel geleerd door samen te werken met IT-studenten, terwijl je dat niet zou bestempelen als een HKU-samenwerking. Sluit dus nooit een samenwerking uit en volg je interesses en passies!