The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Met dit werk nodig ik je uit om een kijkje te nemen in mijn wereld en manier van werken. Het werk is een installatie waarin er gespeeld wordt met schaal. Als je de donkere ruimte binnenloopt wordt je door een bomenlaan naar een video geleid die aan het einde in het klein wordt geprojecteerd. De bomen worden richting de video steeds kleiner waardoor jij als bezoeker is verhouding groeit. In de video teken ik o.a. met een enorm potlood, waardoor ik dus juist klein lijk. Als een poppetje ben ik daar voor mezelf een eigen werkelijkheid aan het creëren. Iets waarin ikzelf kan ontsnappen en waar jij door de verlenging van de bomenlaan ook tijdelijk in kan stappen.

Door mezelf de beperking te geven van met een enorm potlood te tekenen, kreeg ik dezelfde behendigheid als een kind dat met een potlood leert om te gaan. Daardoor kon ik mijn perfectionisme en het gevoel dat 'gewoon tekenen' niet op de kunstacademie thuishoort loslaten.

Voor mezelf was het maken van dit werk een bevrijdende ervaring die een mooie afsluiting vormt van mijn studietijd en een bruggetje slaat richting volgende projecten.

Artist statement

Van binnenuit word ik door een creatief motortje aangedreven om te maken. Het wordt gevoed door mijn behoefte aan verandering en een overvloed aan fascinaties: van mechaniek tot menselijk gedrag. Vol kinderlijke nieuwsgierigheid maar soms ook met frustratie kan ik kijken naar hoe ikzelf, anderen en de wereld om ons heen in elkaar zitten. Het is op dit grensvlak van verwondering en worsteling dat mijn installaties tot stand komen.

Met wisselende materialen presenteer ik alternatieve werkelijkheden; surrealistische werelden waarin een spel wordt gespeeld met perspectief en schaal. Kenmerkend is het handgemaakte karakter in combinatie met oog voor detail. Persoonlijke onderwerpen combineer ik met universelere thema’s als nostalgie en escapisme, waardoor herkenbare beelden ontstaan die inspelen op ons collectieve geheugen. Zo ontsnap ik tijdens het maakproces niet alleen zélf aan de alledaagse werkelijkheid, maar geef ik je met het eindresultaat de mogelijkheid om hetzelfde te doen.

Tijdens het maken houd ik de ervaring van de bezoeker in mijn achterhoofd. Dat is te zien aan hoe het werk in de ruimte gepresenteerd wordt, dat het educatief in te zetten is of dat het uitnodigt tot interactie. Al met al vormen mijn installaties een uitnodiging om met de spelende en onderzoekende blik te kijken die we geneigd zijn te verliezen wanneer we opgroeien.

Ambities

Ik hoop door te gaan met maken en mijn installaties te presenteren op plekken waar een breed publiek ze kan ervaren. Daarnaast blijf ik rondleiden en ga ik me verder ontwikkelen op het gebied van museumeducatie.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb meer geleerd over hoe ik werk, wat mijn sterke eigenschappen zijn en hoe ik die kan inzetten. Daarnaast heb ik geleerd om zelfverzekerd voor een groep te staan en de controle te nemen.