Gezondheid en welzijn

Ziek Zorg Zelfstandig

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Voor mijn master ben ik ben onderzoek gaan doen hoe zorgcontexten de beleving van zelfstandigheid bij kinderen tijdens langdurige behandelingen kunnen verbeteren door middel van communicatie. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die langdurig behandeld worden emotionele en sociale belemmeringen ervaren in de ontwikkeling van zelfstandigheid. Door deze belemmeringen kunnen bij kinderen negatieve emoties en stoornissen ontstaan. Om de belevening van zelfstandigheid bij een kind in langdurige behandeling te verbeteren moet de zorgcontext inspelen op de sociaalpsychologische behoeftes van het kind. Vanuit deze probleemstelling ben ik samen gaan werken met ziekenhuizen, zorgprofessionals, behandelklinieken en ervaringsdeskundigen.

Vanuit het frame van kinderparken is er uiteindelijk ontwerpend-onderzoek gedaan in het Prinses Máxima Centrum en is er samen gewerkt met de kinderen en ouders, psychologen, pedagogen, activiteitenbegeleiders, communicatie experts, recreatie medewerkers, illustrators en ontwerpers.

Deze samenwerking heeft geleid tot een minimal viable concept voor interactieve kindgerichte communicatie met vier basisprincipes die toe te passen zijn binnen verschillende zorgcontexten. Vanuit deze basisprincipes zijn verschillende producten ontwikkeld en de eerste prototypes getest.
Minimal Viable Concept - de 4 basisprincipes

Artist statement

Ik creëer, muziek en meer.

Als afgestudeerde crossover creative zie ik mogelijkheden tussen de kunsten en de zorg. Ik zet mijn eigenzinnige werkwijze in om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en de stem te zijn voor mensen die dit door omstandigheden niet zelf kunnen zijn. Ik werk vanuit een ontwerpend-onderzoek waarbij ik mij laat leiden door verschillende frames zoals spel, sociale verhoudingen en creatieve middelen.

Ambities

Ik wil als creatief agoog en social designer over vijf jaar in verschillende zorgcontexten veranderingen hebben aangebracht die de ervaring van kinderen in langdurige behandelingen positief beïnvloeden middels transdisciplinaire interventies. De ontwikkeling van het kind staat binnen deze interventie centraal door samen te werken met de doelgroep en expert uit verschillende sectoren. Naast het planten van zaadjes in de verschillende zorgcontexten bereiken mijn interventies ook andere onderdelen uit de maatschappij zoals het onderwijs en recreatie.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens de studie heb ik verschillende methodieken gevonden die vanuit beeldend- en associatief denken vraagstukken in de maatschappij (her)definiëren. Door het reframen van probleemstellingen creëer je nieuwe mogelijkheden voor oplossingen en door de studie weet ik nu dat daar mijn kracht als crossover creative ligt.