Duurzaamheid en klimaat

Wildeburg Going Local

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Voor het festival Wildeburg heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op het gebied van lokaal inkopen. Wildeburg is een festival dat midden in de Noordoostpolder georganiseerd wordt. Het terrein is omringt door agrarische bedrijven die zich bezig houden met de teelt van groente, fruit en andere gewassen. Het is een gemiste kans dat er niet wordt samengewerkt met deze buren om de bezoekers te voorzien van eten.

Ik heb voor Wildeburg een toolkit ontwikkeld waarmee zij de omliggende bedrijven kunnen benaderen en kunnen koppelen aan de cateraars die met hun food trucks op het festival staan.
Het doel van deze toolkit is het creëren van binding met de omliggende partijen en hiermee het voedselsysteem op het festival te verduurzamen.

Artist statement

Als manager binnen het evenementen werkveld draag ik bij aan de duurzaamheid van festivals. Duurzaamheid gaat over de ecologische voetafdruk van een evenement, maar ook over de continuïteit en herhaalbaarheid van de festivals. Door duurzaamheid in te zetten als tool, wil ik bijdragen aan de festivals van morgen.

Ambities

Het is mijn ambitie om bij te dragen aan een festival cultuur waar duurzaamheid een onmisbare factor is, en zelfs een sleutelrol speelt in de uitvoering. Door duurzaamheid volledig te laten integreren binnen festivals, kan de rol van een festival nog belangrijker worden binnen de maatschappij.

Geleerd tijdens de studie

Door de HKU heb ik geleerd wat de waarde is van de koppeling tussen theorie en de praktijk. De kennis die ik heb opgedaan op de HKU heb ik tijdens mijn stage en afstuderen goed kunnen toepassen. Dit heeft mij zelfvertrouwen gegeven bij het positioneren van mezelf binnen het werkveld!