Digitale Media
Game Design
Interface design
App
Smartphone
Inclusie en diversiteit

WIJK

Erik de Beurs
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
WIJK is een mobiele applicatie die zich richt op sociale cohesie binnen de wijk. Origineel gestart in de begintijd van Corona als remedie tegen sociaal isolement in de lockdowns, heeft het de potentie om uit te groeien tot applicatie van verbinding, ook na de versoepelingen.