Inclusie en diversiteit

Wie is "Wij"?

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
de inhoud van dit project is een onderzoek naar hoe de culturele participatie in de muzieksector van Amsterdamse jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond kan worden vergroot. Het doel hiervan is de inclusiviteit en diversiteit van de muzieksector vergroten. In samenwerking met de partij Amsterdam Roots is een oplossing gevonden in de hoek van marketing door middel van een instagramplan.
Voorbeeld van instagrampost die voor het project is gemaakt.

Artist statement

Mijn werk werpt een diepere blik op inclusiviteit en diversiteit in de muzieksector. Door de bestaande aanpak in de sector met betrekking tot deze onderwerpen uitgebreid te analyseren is er met mijn onderzoek geprobeerd de theorie beter te laten aansluiten op de praktijk. Hierin is een belangrijk element dat er verdiept is in het perspectief van de participant en er is geprobeerd dit het uitgangspunt te laten zijn. Omdat ik niet alleen als student maar ook op persoonlijk gebied veel belangstelling heb voor het verbeteren van inclusiviteit en diversiteit is in mijn werk een gepassioneerde persoonlijke motivatie terug te vinden.

Ambities

Ik wil binnen 5 jaar een extra taal hebben geleerd, en een tijd in het buitenland hebben gewoond. Verder wil ik bereikt hebben dat ik veel levenservaring heb opgebouwd. Met betrekking tot de studie weet ik niet of ik in het werkveld waarin ik ben afgestudeerd zou willen werken. Op dit punt zie ik mezelf in ieder geval niet direct aan de slag gaan binnen dit werkveld. Ik heb ook andere interesses die ik eerst verder wil onderzoeken.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb tijdens deze studie belangrijke elementen geleerd om me te ontwikkelen als professional in een creatief werkveld. Over het werkveld dat ik heb gekozen heb ik in grote lijnen geleerd hoe deze in elkaar steekt.