Duurzaamheid en circulariteit
Ander thema
Diversiteit en inclusiviteit

Wezen

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Wezen is een interdisciplinair onderzoek naar aanwezigheden in ruimtes en de aanwezigheid van ruimtes zelf. De voorstelling neemt de vorm aan van een wandeling door een voormalig schoolpand uit 1900, met interventies in klank, tekst, performance en keramiek. Met Wezen wens ik ruimte te geven aan de wezenlijkheid van onze ervaring en de verbeeldingskracht van zowel performers als publiek deel te maken van de voorstelling, in dialoog met het beeldende en klinkende materiaal van het pand.

Artist statement

Ik verwonder me over wat ik om me heen en in mezelf zie en hoor.
Ik onderzoek hoe al die dingen zich tot elkaar verhouden:
de relaties tussen en binnen mens en wereld.
Als kunstenaar geef ik daar nieuwe vormen aan – vertalingen, als het ware – totdat er een parallelle ervaring ontstaat, een klein, tastbaar universum, dat je kan aanraken en openmaken, en waaruit dan vervolgens van alles tevoorschijn komt –
rust en stilte en bomen en vrolijkheid en kamers en verdriet en een kraai en een kind en een poppenhuis en een oude school en een fietsbel en franje en papaverzaad en een berg papier en ook een echte berg, met rotsen, en heremietkreeftjes en een mandje vol kastanjes en woede en alle oude denkbeelden en onzekerheden en het geluid van een eenzame fietser in de nacht en hoop en een poes die jammert aan de deur en ambiguïteit en ontroering en de geur van gezaagd hout en vragen, vooral heel veel vragen

en het meest ben ik gefascineerd door wat er gebeurt wanneer we die vragen niet gelijk beantwoorden, maar ze een tijdje laten rondzweven in de weidsheid van ons bewustzijn; als we onze ervaring niet in krakkemikkige vakjes van begrijpelijkheid proberen te persen maar er heel aandachtig naar kijken en luisteren.

Om dat te doen oefen ik mij in nieuwsgierigheid, confrontatie, verbeelding, gevoeligheid, aandacht, abstractie, experiment en improvisatie
en vertaal wat er dan gebeurt vervolgens voornamelijk in
klank, woord, keramiek en ruimte.

Ambities

Ik kom steeds tot nieuwe ontdekkingen over wie ik ben en wat ik maak. De komende vijf jaar zie ik voor me als een tijd waarin mijn artistieke kern verder uitgekristalliseerd kan raken en waarin ik de projecten en ideeën die me aan het hart gaan verder kan uitdiepen en in nieuwe contexten onderzoeken. Zowel nu in mijn afstudeervoorstelling als meer in het algemeen werk ik graag in dialoog met ruimtes, en daardoor locatiespecifiek. Het allerliefst zou ik dat doorontwikkelen: bijzondere plekken onderzoeken en vanuit daar voorstellingen en exposities maken.

Een obstakel waar ik geregeld tegenaan loop is de ordening die we geschapen hebben om ons staande te houden tegenover onszelf en de wereld; de neiging tot eenduidigheid en doelmatigheid, die wat mij betreft voorbijgaat aan de wezenlijkheid van alle dingen. Ik geloof dat er vooruitgang ligt in openheid, gevoeligheid en aandacht - aandacht geeft ruimte voor verwondering, verwondering voor verbeelding en verbeelding voor leren en verandering. Dat is iets dat me bezighoudt, zowel artistiek als persoonlijk; het gaat niet alleen over wat te maken, maar vooral ook over hoe te leven.

Die gevoelens wil ik de komende tijd verder onderzoeken, liefst samen met anderen. Via voorstellingen die ik maak, maar misschien in artistieke context ook via bijvoorbeeld workshops of lesgeven. Ik weet van alles, en ook van alles niet, en maar heel weinig zeker - het is door contact met andere mensen dat ik blijf leren en ook anderen wil aanmoedigen te blijven leren.

Geleerd tijdens de studie

Musician 3.0 heeft me geholpen te vertrouwen op de eigenheid van alle dingen en mezelf, om met gevoeligheid te kijken en te luisteren en en om mijn oordelen uit te stellen. Ik heb geleerd dat ik weet wat ik wil en kan en ben.
Daarnaast heb ik er een enorme rijkdom gevonden aan kennis, vaardigheden en mensen die me steunen in mijn ontwikkeling, zowel artistiek als persoonlijk.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

2023 - afstudeervoorstelling en -onderzoek "Wezen" (Kaasmarktschool, Leiden)
2023 - muziek voor theater op On The Verge Festival (The Old Hairdresser's, Glasgow)
2022 - voorstelling/expositie "ears on the soles of my feet" (Pipe Factory, Glasgow)
2022 - NK Poetry Slam (TivoliVredenburg, Utrecht)
2022 - publicatie "gevels, kreeftjes"
2022 - voorstelling "leunen op lucht" (Uncommon Ground Festival, Utrecht)
2022 - optreden improvisatietrio Mematobe^ (Integendeel Performancefestival, Amsterdam)
2022 - organisatie huiskamer-benefietconcert (Utrecht)
2021 - optredens met Stichting Literaire Aktiviteiten Almelo (Liedjesmakersfestival, Almelo)

Wezen

Met de zoektocht naar wezenlijkheid als startpunt beschouw ik in dit onderzoek de samenhang tussen mijn eigen maakproces en omringende makers en denkers, stromingen, houdingen en methodes. Omdat het meeste hiervan min of meer parallel aan elkaar loopt, heb ik dit werk vormgegeven als modulair onderzoek; de hoofdstukken die tussen opening en afsluiting staan kun je in iedere volgorde lezen en leveren een autonome bijdrage. Een aantal thema’s die aan bod komen zijn fenomenologie, verwondering, ruimte, ma, verbeelding, improvisatie, performance en ambiguïteit.