Duurzaamheid en circulariteit
Ander thema

Werkplaats voor radicale verbeelding

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het werkboek 'Werkplaats voor radicale verbeelding' biedt kunstenaars en wetenschappers makers-manieren aan om, door middel van discipline overstijgende ontmoetingen, verbeelding te ontwikkelen en op te rekken.

Kunstenaars en wetenschappers zoeken steeds meer elkaars domein op. Ze doen dit vanuit persoonlijke, professionele en maatschappelijke beweegredenen. In een ‘wereld in transitie’ hecht de samenleving bovendien extra waarde aan de verbeeldingskracht van kunstenaars en wetenschappers. Om de verbeeldingskracht van kunstenaars en wetenschappers in te zetten bij maatschappelijke vraagstukken is het belangrijk dat beiden van elkaars praktijken leren. Beter nog: discipline overstijgend leren.

Als ontwerpend onderzoeker heb ik verschillende cursussen en workshops ontworpen en gegeven aan promovendi van de Universiteit Twente, aan jonge academici van diverse universiteiten, aan studenten van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en aan een groep pioniers op dit gebied. Tijdens deze ontmoetingen betraden de deelnemers tijdelijk een ander kennisgebied om hun blik te verruimen en nieuwe perspectieven te ontwikkelen. De werkvormen nodigden uit om verder te gaan dan het ‘opzoeken’ van het andere domein, maar door juist vanuit dit andere kennisgebied naar jezelf te kijken en van daaruit tot handelen te komen. De daaruit voortgekomen methode en werkvormen zijn gebundeld in het werkboek ‘werkplaats voor radicale verbeelding’.

Ze geeft geen pasklaar antwoord op de uitdagingen van deze tijd. De methode kan wel bijdragen aan een meer flexibele, dynamische, nieuwsgierige makerskijk op de wereld in transitie.

Artist statement

Ik ben beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper, filmmaker, onderzoeker, educator, innovator, activist en verbinder. Ik zet deze kwaliteiten in om radicale verbeelding te stimuleren. Ik ontwikkel methodes en geef cursussen aan wetenschappers en kunstenaars om de blik te verruimen en nieuwe (handelings)perspectieven te openen.
Het is in deze tijd - van een wereld in transitie - nodig om radicale verbeelding te ontwikkelen; de blik te verruimen en nieuwe perspectieven vorm te geven. Ik zet mijn kwaliteiten in om:
- Verbeelding op te rekken door promovendi uit te nodigen om hun onderzoek vanuit een spin of bamboe vorm te geven in de cursus 'Visual Storytelling'.
- Verbeelding te trainen door onderzoekers vanuit kunstenaars improvisaties onderscheidend te verbinden in de workshop 'Embracing Multiperspectivity'.
- Verbeelding op te schudden door kunstenaars in diepe tijd onder te dompelen in het seminar 'Rotsen is een werkwoord'.
- Verbeelding uit te dagen door beleidmakers met burgers in contact te brengen om op een speelse manier uit hun gebruikelijke denkpatroon los te weken in de pop-up store 'NanoBazaar'.
Ik nodig deelnemers uit om de makersmentaliteit te omarmen om van waar, nieuwe waarden te ontwikkelen.

Ambities

Mijn ambitie is om de 'werkplaats voor radicale verbeelding' te continueren en uit te bouwen in de vorm van discipline overstijgende bijeenkomsten. Het opzetten van een Minor om discipline overstijgende verbeelding (tussen kunstenaars en wetenschappers) te ontwikkelen, met als doel om de blik te verruimen en nieuwe perspectieven op de 'wereld in transitie' vorm te geven.
Het ontwerpend onderzoek voorzetten op de kunstacademie en de universiteiten, gecombineerd met een Promotie in de Kunsten.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb methodes geleerd om bij (jong)volwassenen verbeelding op te rekken en deze methodes met literatuur te onderbouwen.
Ik heb onderzoeksmethodes geleerd om kunstprojecten meer in samenhang te zien en daarnaar te handelen. Waar ik voorheen de uitersten en verschillen opzocht in mijn werk, zoek ik nu meer naar verstrengeling tussen de projecten, zodat ze elkaar kunnen versterken en verdiepen.
Ik heb het plezier in het maken teruggekregen door met medestudenten te maken en te testen (hoe klein en ogenschijnlijk onbenullig ook).
Ik heb het belang van Art Based Learning ondervonden door het toe te passen, te bestuderen en zo doende mezelf in deze traditie te plaatsen.
Ik heb werkvormen ontworpen en uitgeprobeerd om het belang van het meer-dan-menselijk perspectief tastbaar en communicatief te maken.
Ik heb me gerealiseerd dat meer-meer-meer niet altijd de beste strategie is.
En de wijze les: Neem vaker het perspectief van de berg!

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.


Werkplaats voor radicale verbeelding

In dit verslag bespreek ik stapsgewijs hoe de methode ‘werkplaats voor radicale verbeelding’, door middel van discipline overstijgende ontmoetingen, kan bijdragen aan het ontwikkelen en oprekken van verbeelding bij kunstenaars en wetenschappers.
De daaruit voortgekomen methode en werkvormen zijn gebundeld in het werkboek
‘werkplaats voor radicale verbeelding’.