Gezondheid en welzijn

Werk-privé balans

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik heb een Productie stage gelopen in de mediasector. Tijdens de stage viel het mij op hoe hoog de werkdruk was op de werkvloer onder mijn collega’s en mijzelf. Een deel van die werkdruk kwam doordat het werk vaak buiten kantooruren nog doorging, doordat iedereen altijd een telefoon bij zich heeft en op die manier voortdurend benaderd kon worden voor werkgerelateerde zaken. Hierdoor ben je constant met je werk bezig, bleek uit gesprekken die ik hierover voerde en mijn eigen ervaring. Deze gang van zaken voelde voor mij als een dermate urgent probleem dat ik begin dit studiejaar al zeker wist dat ik hier mijn afstudeeronderzoek op wilde gaan richten. Veel mensen hebben immers te maken met een te hoge werkdruk die een wissel trekt op de mentale en fysieke gezondheid.

Toen ik startte met de deskresearch kwam ik al heel snel de de campagne ‘Achter de schermen vandaan’ van de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) tegen. De afgelopen drie jaar heeft de FNV de campagne Kom Achter de Schermen vandaan gevoerd, gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor omroepmedewerkers. Dat ik een belangrijk probleem op het spoor was werd onmiddellijk bevestigd door deze campagne. Nu wist ik zeker wat ik in handen had, hier wilde ik mee door.

Naar aanleiding van deze campagne zocht ik contact met de FNV. Via deze weg kreeg ik contact met Andrée Ruiters, vakbondsbestuurder FNV Media & Cultuur. Op grond van een gesprek met Andrée bleek dat zij graag met mij wilde samenwerken en meedenken, zodat mijn onderzoek ook meerwaarde zou hebben voor de FNV. Zij besloot mijn externe partij te worden.

Nu ging ik de verdiepingsfase van mijn onderzoek in. Ik moest gaan bepalen op welke doelgroep ik mij wilde gaan focussen. Uit onderzoek is gebleken dat met name millennials in de huidige Nederlandse maatschappij extreem veel druk en stress ervaren. Mijn doelgroep werd dus: medewerkers in de mediasector binnen de leeftijdscategorie millennials.

Middels verschillende interviews kreeg ik veel inzichten over hoe ‘werkdruk’ werd gedefinieerd en welke vormen het kan aannemen. Ik kreeg hierdoor ook bevestiging dat er een bewijsdrang/prestatiedruk heerst op de werkvloer en dat de werkdruk eigenlijk als normaal wordt ervaren.

De bevindingen uit mijn verdiepingsfase resulteerde in de ontwerpvraag: ‘Hoe kunnen we een toepasbaar hulpmiddel creëren voor werknemers bij de omroepen (zowel commercieel als publiek) en de broadcast services-bedrijven die te maken hebben met werkdruk.’

Waar ik het onderzoek was begonnen met het thema ‘werkdruk’ ben ik uiteindelijk terecht gekomen op de ‘werk-privé balans’.

In de laatste fase van mijn onderzoek ontwikkelde ik een flyer in de vorm van een mobiel waarin facts & figures, tips en tricks en een checklist kwamen te staan. Op deze manier wil ik door middel van een toepasbaar hulpmiddel handvatten creëren voor het niet meer naar je telefoon kijken of grijpen voor werkgerelateerde zaken na werktijd.

Uit dit onderzoek is gebleken dat mijn ontwerpoplossing met betrekking tot het maken van afspraken over bereikbaarheid actueel is. Samen met mijn externe partij kijk ik naar hoe we dit project een betere plek kunnen geven bij de FNV, de tool verder kunnen verspreiden en hoe het project eventueel verder kan worden ontwikkeld.

Artist statement

Tijdens mijn Productie stage in de mediasector liep ik tegen de hoge werkdruk op de werkvloer aan. Het viel mij op dat iedereen de werkdruk als vanzelfsprekend zag, terwijl het grote consequenties kan hebben voor de mentale en fysieke gezondheid. Het greep mijn aandacht en ik wilde graag gaan onderzoeken waardoor dit zo kon zijn. Omdat het thema werkdruk veel facetten heeft ben ik vanuit verschillende perspectieven naar mijn onderwerp gaan kijken. Door middel van gesprekken en interviews kreeg ik een beter beeld van wat werkdruk überhaupt inhoudt, kreeg ik bevestiging van de hoge werkdruk in de mediasector en kwam ik erachter dat er echt verandering nodig is voor de medewerkers. Waar ik het onderzoek was begonnen met het thema ‘werkdruk’ ben ik uiteindelijk terecht gekomen op de ‘werk-privé balans’.

Mijn werk is gespecialiseerd in het verbeteren van de werk-privé balans van medewerkers door middel van het maken van afspraken over je bereikbaarheid. De telefoon is anno 2022 zoiets normaals, dat we soms niet stilstaan bij het feit dat we hierdoor altijd 'aan' staan. Zo staan medewerkers vaak ook buiten werktijd nog telefonisch 'aan' voor werkgerelateerde zaken. Ik wil door middel van een toepasbaar hulpmiddel handvatten creëren voor het niet meer naar je telefoon kijken of grijpen voor werkgerelateerde zaken na werktijd. Op deze manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren in het groter geheel van werkdruk in de huidige Nederlandse Maatschappij.

Ambities

Aankomend halfjaar ga ik de minor Project Management aan de HU gaan volgen. In februari zal ik klaar zijn en daarna zou ik daadwerkelijk graag aan de slag willen als Project Manager. Daarnaast heb ik ook erg fijne werkervaringen in de mediasector. Het werk als Productie-medewerker trekt mij ook nog steeds. Mijn ambities voor de aankomende vijf jaar zullen vooral zijn het gelukkig worden in het werk en de dingen die ik wil gaan doen en het daarmee zorgen voor een goede werk-privé balans.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb tijdens mijn studie geleerd om linken te leggen tussen verschillende perspectieven. Ik ben creativiteit en zakelijk handelen gaan koppelen en dat is iets wat ik op het gebied van werk, maar ook daarbuiten meeneem in het dagelijks leven. Ik ben hierdoor anders gaan kijken naar kwesties. We moesten voor opdrachten namelijk vaak werken met probleemstellingen, soms via een opdrachtgever en soms maatschappelijke kwesties. Ik heb hierdoor ingezien dat je 'out of the box' mag gaan om naar een oplossing te zoeken. The sky is the limit, bedenk iets waarvan je denkt dat het écht zou werken, maak het daarna concreet en verwerk het vervolgens in een haalbaar concept.

Ik ben mij gaan beseffen hoe groot de impact van kleine stappen zijn. Daarbij hoe bevoorrecht we zijn dat we de kans hebben om iedere dag het verschil te kunnen maken, omdat een kleine stap begint bij jezelf. Iedereen kreeg op deze de studie dezelfde opdrachten, maar toch kwamen er altijd hemelsbreed verschillende uitkomsten uit voort. Ik vind het bijzonder om te hebben mogen voelen dat dat stukje vrijheid je juist zo'n gegrond gevoel kan geven.

Ik ben er de afgelopen vier jaar achter gekomen wat ik wel en wat ik juist niet wil. Ik ben sterk gaan voelen waar ik voor sta en wat ik wil meegeven. Ik ben dankbaar dat ik niet alleen een onwijs leerzame studie mag afronden, maar dat ik ook mijzelf op zo veel verschillende manieren heb kunnen ontwikkelen. Ik kijk met veel een mooi gevoel terug op deze studie.