Inclusie en diversiteit
Gezondheid en welzijn
Duurzaamheid en klimaat

WE(L)ZIJN BUITENWIJS!

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Stel je even voor een basisschool waar het schoolplein geen schoolplein is, maar een natuurlijke omgeving waar kinderen leren en ontdekken. Een school met diverse plekken binnen en buiten waar kinderen de hele dag door tussen bewegen. Waar ruimte is voor het actieve kind, dat prikkels nodig heeft om zich te concentreren, of juist een kind dat zich graag even terugtrekt om zich hiervan af te sluiten.

Mijn onderzoek is gestart vanuit het welzijn van kinderen. De toenemende prikkels, prestatiedruk en het aanbodgestuurde leren zorgen ervoor dat meer kinderen last hebben van stress, faalangst of niet goed kunnen meekomen binnen het huidige onderwijs. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat buitenonderwijs hier een belangrijke rol in kan spelen. Iets wat in Nederland nog redelijk in de kinderschoenen staat. Daarom ben ik in samenwerking met basisschool Buitenwijs gaan onderzoeken hoe een leeromgeving kan worden ontworpen waar kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid en eigen ontwikkeling de wereld om zich heen stapje voor stapje kunnen verkennen. In mijn ontwerp is te zien hoe overgangen tussen binnen en buiten verzacht worden en volledige lessen in de buitenlucht kunnen plaatsvinden.
Één van de lespaviljoens die op verschillende manieren kan worden ingezet. Voor samenkomsten, performances of spelactiviteiten.
Bovenaanzicht basisschool en buitenruimte

Artist statement

Als ontwerper zet ik me in voor de gezondheid en het welzijn. Dit is dan ook een terugkomend thema binnen mijn projecten en onderzoeken. Ik ben van mening dat de omgeving hierin een belangrijke bijdrage kan leveren. Vanuit deze drive en mijn fascinatie voor de zintuiglijke beleving van ruimtes vlieg ik opgaves aan.

Ambities

De komende jaren wil ik me tijdens opgaves blijven inzetten voor het welzijn van de gebruikers en verder onderzoeken hoe ruimtes en de buitenruimte hieraan bij kunnen dragen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens de studie heb ik geleerd dat het contact met experts op verschillende gebieden heel waardevol is voor mijn onderzoek en ontwerp. Door deze informatie en onderzoekslagen te verbinden, krijgt het onderzoek extra verdieping.