Inclusie en diversiteit

Wat maakt haar een vrouw

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
‘Zie ik mezelf nog wel als de vrouw die ik ben?’ Dit is een vraag die veel vrouwen met alopecia zich dagelijks stellen. 4 op de 10 Nederlandse vrouwen krijgen namelijk te maken met een extreme vorm van haaruitval. Ik ben een van deze vrouwen en ik heb al tien jaar te maken met deze aandoening. Afgelopen jaar begon ik mij te realiseren dat ik mijn leven constant liet beïnvloeden door de angst voor wat anderen van mij dachten.

Het zou daarom fantastisch zijn als er meer begrip en bekendheid komt voor de verschillende vormen van haaruitval en het taboe daaromheen wordt verbroken. Deze droom vormde de start van mijn afstudeeronderzoek en daarmee hoop ik bij te dragen aan een inclusievere samenleving waarin (extreme) haaruitval de normaalste zaak van de wereld is.

Tijdens het onderzoek heb ik ontdekt dat het taboe uit verschillende factoren bestaat die gezamenlijk een vicieuze cirkel vormen. Het taboe begint bij de alopeciapatiënt zelf, die niet over de aandoening durft te praten. Het gevolg hiervan is dat er weinig naamsbekendheid is over de aandoening en daardoor behoudt de maatschappij de associatie dat kale vrouwen ziek zijn. Tegelijkertijd wordt hiermee het schoonheidsideaal van lang, glad en stijl haar in stand gehouden. Door het dragen van haarwerken en permanente make-up proberen alopeciapatiënten hieraan te voldoen. Hiermee verbergen ze hun ware identiteit en hebben ze de verwachting dat de maatschappij niet accepteert wie ze daadwerkelijk zijn.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken heb ik een crossmediale campagne bedacht. In de campagne wordt het taboe omtrent de aandoening op een luchtige en positieve manier onder de aandacht gebracht. In de campagne worden vier krachtige vrouwen verbeeld binnen verschillende hedendaagse thema’s (vrije tijd, zelfliefde, relatie en sport). Hiermee wordt bewustwording gecreëerd voor de aandoening en het vrouwelijke schoonheidsideaal in het dagelijks leven. Met deze campagne is mijn droom werkelijkheid geworden. ‘Wat maakt haar een vrouw?’.

Artist statement

Tijdens mijn studie heb ik mijn kennis met betrekking op (grafische) vormgeving verbreed met kennis over onder andere marketing-en communicatie binnen de culturele sector. Hierbij ben ik constant op zoek naar unieke verbindingen tussen maatschappelijke vraagstukken en de creatieve industrie. Het creëren van maatschappelijke waarde vind ik hierbij erg belangrijk, evenals persoonlijke aandacht voor elk individu. ‘Iedereen verdient het om gehoord te worden’.

Ambities

Mijn droom is dan ook om creatieve mediacampagnes te ontwerpen voor maatschappelijke of culturele organisaties, waarbij ik zowel op uitvoerend als strategisch niveau mag (samen)werken met creatieve professionals. Hierbij kan ik mijn ontwerpersperspectief combineren met mijn economische vaardigheden om de best mogelijke oplossingen te bedenken. Met als uiteindelijke doel om diverse maatschappelijke vraagstukken door middel van media onder de aandacht te brengen bij verschillende doelgroepen.

Geleerd tijdens de studie

De opleiding Kunst en Economie heeft inzichtelijk gemaakt welke waarde kunst en cultuur hebben voor de maatschappij. Ik heb hierbij geleerd om verbindingen te creëren tussen maatschappelijke vraagstukken en de culturele sector. Daarnaast heb ik een unieke combinatie aan vaardigheden ontwikkeld waaronder: economische, organisatorische en creatieve oplossingsgerichte vaardigheden. De diverse vaardigheden die ik heb opgedaan hebben ertoe geleid dat ik mezelf heb ontwikkeld tot allround professional met een specialisme in media en marketing. Met dit specialisme kan ik een boodschap op een creatieve manier overbrengen op diverse doelgroepen.