Zorg en welzijn

Wat gun jij een ander?

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Uit onderzoek blijkt onder meer dat 1 op de 7 jongeren depressieve klachten heeft, 1 op de 3 prestatiedruk ervaart en dat het stigma omtrent mentale problemen ook onder jongeren nog groot is. 75% van de psychische problemen ontstaat vóór het 25e levensjaar (MIND Us, 2022). Door jongerenparticipatie in te zetten en jongeren een structureel plekje geven, kan er een toename van zingeving, verbinding en openheid ontstaan. In samenwerking met MIND Us zijn er rollen ontstaan die jongeren kunnen innemen binnen MIND Us: de vrijwilliger, ambassadeur, meedenker of supporter. Deze jongeren willen zich inzetten voor mentale gezondheid om anderen te helpen door eigen ervaringsdeskundigheid. MIND Us is een stichting waar ze zich inzetten om de mentale gezondheid van jongeren (12-27 jaar) te bevorderen. Dit doen ze door initiatieven die er al zijn te bundelen en samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld Asics, SportCity, T-Mobile en met partners zoals het Trimbos Instituut.

In samenwerking met StuW (studentenwelzijn HKU) is jongerenparticipatie op een andere manier ingezet: door middel van een participatieve installatie, te zien tijdens de Expo. Iedere bezoeker is tijdens het bezoekje aan de installatie ook meteen onderdeel van het werk. Je kan antwoorden op de vraag: 'Wat gun jij een ander?'. Dit antwoord komt in de installatie te hangen, waardoor er één groot werk gecreëerd wordt met iedere bijdrage. Ook kan je meer stilstaan bij wat je jezelf eigenlijk gunt op dit moment. Met deze installatie hoop ik verbinding en openheid te stimuleren, twee belangrijke waarden voor jongerenparticipatie. Kom langs tijdens de Expo en wordt onderdeel van het werk! ❤️

Artist statement

Mijn specialisme is social design: maatschappelijke issues een oplossing bieden door de Design Thinking en Frame Innovation methodes toe te passen. Vooral heb ik me gefocust op de maatschappelijke issue dat de mentale gezondheid van jongeren achteruit gaat de laatste jaren. Hier heb ik zelf ook last van, ik heb namelijk veel last van angsten waar ik het soms moeilijk mee heb. Dit zie ik ook veel in mijn omgeving bij vrienden en familie. De laatste jaren is mentale gezondheid een fascinatie geworden en probeer ik de sociale sector te verbinden met eventmanagement en beeldende kunst.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik zoveel mogelijk jonge mensen die worstelen met mentale uitdagingen een plek te bieden: een plek waar zij zich gezien en gehoord voelen en waar hun stem er echt toe doet.

Tijdens mijn onderzoek in dit afstudeerjaar ben ik erachter gekomen dat er veel jonge mensen zijn die hun kennis en ervaring over mentale gezondheid willen inzetten om anderen te helpen en gelijkgestemden te ontmoeten. Ervoor zorgen dat jongeren echt een plek krijgen binnen een organisatie verbetert zingeving, verbinding en openheid.

Er zijn veel jongeren die niet weten wat ze willen met hun leven. Over vijf jaar hoop ik dat ik ze kan helpen om een zingevende plek te vinden en meer jongeren zich mentaal gezonder voelen.

Geleerd tijdens de studie

Dat niets onmogelijk is: overal is een brug tussen te slaan!