Gezondheid en welzijn

'Wat doet een zakelijk leider nou eigenlijk?'

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
"Wat doet een zakelijk leider nou eigenlijk?" Deze vraag werd me gesteld door een medestudent. Ik was hierdoor verbaasd, maar antwoordde: het is meer dan alleen administratie bijhouden en geld binnen harken van de overheid.

Het zakelijk leiderschap is in mijn ogen het meest interessante, uitdagende en onmisbare vak in de sector. Bezig zijn met een sterke organisatie opbouwen, de strategische weg bepalen om de doelen van het gezelschap te bereiken, bezig zijn met personeel en in samenwerking met artistiek leider de grootste creatieve plannen realistisch maken. En af en toe een beetje een nerd zijn over de cijfertjes. Waarom wil iedereen dit niet?

De realiteit is dat er een tekort heerst aan goede en ervaren zakelijk leiders. Uit mijn onderzoek blijkt nog steeds dat het een functie is waarbij je zeer onder druk kan staan door de grote verantwoordelijkheid die gedragen wordt. Daarnaast zijn er geen opleidingen en ‘rollen’ mensen uit het werkveld vanaf een andere functie in het vak. Daarom zijn ontwikkeltrajecten voor jonge zakelijk leiders van belang, om hen klaar te stomen voor deze belangrijke functie.

Samen met Roeland Dekkers, projectleider van FlevoLAB: De Werkplaats, een werk-leertraject voor jonge zakelijk leiders heb ik gekeken naar waar ruimte is voor verbetering binnen dit traject.

Met de input van de betrokkenen heb ik een handboek ontwikkeld die voor een rode draad zorgt binnen het traject. Dit handboek geeft een leidraad voor de te voeren gesprekken om verdieping te bieden aan de dagelijkse praktijk dit wordt ondersteund met theoretische modellen. Op deze manier krijgen de trainees inzicht in hun eigen professionele identiteit en ontwikkeling. De bijbehorende dialoogkaarten zijn hiernaast toegevoegd om de trainees aan te zetten tot visievorming over zichzelf, hun directe professionele omgeving en het werkveld.

Mede door dit handboek stappen de jonge zakelijk leiders van FlevoLAB het werkveld in die zich bewust zijn van hun professionele identiteit. Hierdoor zullen zij sterk in hun functie staan en niet snel uitvallen door hoge druk. Als er meer aandacht komt in de diverse ontwikkeltraject voor de ontwikkeling van de professionele identiteit, komen er meer sterke, zakelijk leiders in het werkveld stappen die in de toekomst kunnen zorgen voor een florerende sector.

Artist statement

In de afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in het zakelijk leiderschap binnen de theater- en festivalsector. Binnen dit vakgebied ben ik voornamelijk goed in verbindingen leggen tussen factoren binnen en buiten de organisatie en de mensen hierin. Naast deze kwaliteit ben ik goed in overzicht houden, plannen realistisch maken en deze goed verwoorden.

Wat ik binnen mijn werk wil bereiken is mooie plannen realiseren met een goed creatief maakproces waarbij alle betrokkenen tevreden zijn met het resultaat. Wat ik belangrijk vind is dat iedereen elkaar motiveert zonder aan zichzelf voorbij te lopen en dat ieder in zijn kracht wordt neergezet en zo het beste uit zichzelf kan halen.

Ambities

In mijn werk wil ik staan voor de mensen die met passie in de sector werkzaam zijn. Omdat je iets met passie doet, betekent dit niet dat je hier onderbetaald voor moet worden. Ik wil bijdragen aan de theater- en festivalsector die steeds eerlijker en gelijkwaardig zou moeten worden. De komende jaren zie ik mezelf ontwikkelen tot een zakelijk leider die verantwoordelijkheid neemt voor de sector op het gebied van fair pay, kansen voor jonge makers en ontwikkeling van de producenten en zakelijk leiders.

Geleerd tijdens de studie

De basis om dit te kunnen bereiken, is gelegd in mijn studiejaren. Door te studeren en tegelijkertijd aangemoedigd te worden om in het veld aan de slag te gaan, kon ik grote stappen maken. In de afgelopen jaren ben ik gegroeid naar een versie van mezelf waar ik trots op kan zijn. Ik zie een sterke professional met veel ambitie en eigenheid die er klaar voor is om voltijd aan de slag te gaan in de sector.