Ander thema

Wat Betekent Het Voor Jou

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Wat Betekent Het Voor Jou omvat een impact campagne, waarin er meer bewustwording wordt gecreëerd over openrelaties voor mensen tussen de 18-25 jaar. Het afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar non-monogamie en waardoor het komt dat dit door de maatschappij op het moment nog minder getolereerd lijkt te worden. Hieruit kwam naar voren dat veel mensen onvoldoende weet hebben hoe openrelaties ingevuld kunnen worden, doordat er nog teveel een taboe op heerst als dat de manier en het doel van daten veranderd. Hierdoor wordt er gereageerd vanuit vooroordelen of gehandeld vanuit kennis gebrek. Met deze impact campagne hoop ik uiteindelijk middels een documentaire over openrelaties, dit beeld te veranderen en daarmee de kennisdeling- en ontwikkeling hierin te vergroten.

Artist statement

Als professional heb ik mij gespecialiseerd in het werkveld Media, waarmee ik mij als manager positioneer in het werkveld. De afgelopen jaren heb ik mezelf mogen ontwikkelen binnen de filmwereld, waarvan filmfestivals een groot onderdeel vormen. Door zowel ervaring op te doen binnen productie als op de programma afdeling, heeft dit ertoe geleid dat ik het belangrijk vind als professional om mensen op diverse manieren samen te brengen.

Ambities

Mijn ambitie voor de toekomst is om als creative producer door middel van films en documentaires, mensen samen te brengen. Hierin hoop ik de aankomende jaren ervaring op te doen door diverse projecten te maken, waarin het realiseren van de documentaire over openrelaties als eerste op de planning staat. Verder zal ik mijn tweede opleiding aan de Nederlandse Filmacademie hebben afgerond als producent, waarbij mijn kennis en competities rondom het producent schap zijn uitgebreid.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik als KE-er geleerd heb gedurende deze studie is het opdoen van ervaring en competities ontwikkelen in het ontwerpen van creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Hierin heb ik mij kunnen specialiseren als manager, waarin ik kennis heb mogen opdoen in het fungeren als contactpersoon voor diverse partijen en het geven van groepsgerichtleiderschap. Beiden aspecten die essentieel zijn voor de rol als creative producer.