Inclusie en diversiteit

Waar blijft de vrouwelijke creatief?

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn eindexamen werk gaat over het verbeteren van gender diversiteit en inclusie op creatieve afdelingen. Slechts 4.9 procent van de Nederlandse creative directors is vrouw, dit is alarmerend laag. Voor mijn eindwerk ben ik gedoken in de problematiek rondom gender en de samenleving, de werksfeer van de creatieve industrie en de mannelijk dominante reclamesector. Vervolgens ben ik samen met externe partij DEPT gaan kijken waar bij hen in het reclamebureau gender diversiteit en inclusie achterblijft. Hier is het DEPT Genderdiversity & Inclusion Plan uit voortgekomen, een adviesrapport wat zowel op strategisch als creatief niveau handvatten biedt voor het aanpakken van de problematiek rondom gender diversiteit en inclusie binnen de creatieve afdeling.
Hierbij mijn eindrapport: "Waar blijft de vrouwelijke creatief?"

Artist statement

Met mijn eindexamenwerk ben ik gedoken in de gender diversiteit en inclusie van de creatieve industrie. Hierbij lag mijn focus zowel op het verbeteren van de creatieve werkvloer als de creatieve uitingen die gemaakt worden. Het adviesrapport wat ik heb opgesteld voor het management van een DEPT (Nederlands reclamebureau) bestaat uit de combinatie van kunst & economie, enerzijds beschrijft het strategische plannen en economische waarden, anderzijds biedt het creatieve handvatten die juist thuishoren in deze industrie. Wat ik altijd zal meenemen uit dit proces is dat creativiteit niet onderschat moet worden en dat het, ook in commerciële of traditionele bedrijven, van grote waarde is.

Ambities

In mijn werk heb ik twee belangrijke passies: enerzijds het samenwerken met een divers team, anderzijds het creëren van innoverend en creatief werk. Ik ben geen maker, maar ga graag samen met anderen rennen om iets ontzettends tof neer te zetten. Dit ga ik in eerste instantie doen als video producer bij DEPT. Waar ik over vijf jaar wil zijn is nog een raadsel, maar ik hoop in de komende jaren met inspirerende regisseurs samen te werken, mooie buitenland projecten te draaien en vooral heel veel lol te hebben.

Geleerd tijdens de studie

Een van de belangrijkste punten die ik meeneem uit mijn studie is het omdenken en het durven betreden van onbegane paden. Aan het begin van de studie was ik gewend dat dingen altijd via een bepaalde weg moesten en dat daar vanaf wijken fout was en altijd zou leiden tot verkeerd resultaat. Door alle handvatten en inspiratie die mij geboden is door de HKU durf ik veel meer op mijn intuïtie en gevoel af te gaan, wat zorgt voor nieuwe inzichten en echt creatieve uitkomsten.