Ander thema

Waar ben jij mee bezig?

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Volgens het Van Dale woordenboek wordt transparantie gedefinieerd als doorzichtigheid, doorschijnend of klaarheid. Je bent pas transparant als je de echte ‘ik’ naar buiten brengt (Geurtsen, 2019). Tegenwoordig proberen bedrijven steeds meer transparant te zijn tegenover hun werknemers, maar dat is nog verre van de norm. "Waar ben jij mee bezig?" is vaak ook de eerste vraag die gesteld wordt aan artiesten vanuit een record label, maar artiesten verdienen ook meer duidelijkheid.

Als record label moet je altijd overzicht hebben op wat jouw artiesten doen. Alleen krijgen artiesten vaak geen inzicht op wat het label doet voor hun releases, waardoor de samenwerking in gevaar loopt.

Hiervoor zijn er twee beroepsproducten ontwikkeld: een informatiebord en een maandelijkse nieuwsbrief voor artiesten van het label. Beiden hebben als doel om artiesten te informeren over de activiteiten binnen het record label. Daarnaast bieden de beroepsproducten ondersteuning aan artiesten om hen verder te helpen met hun carrière. Op die manier wordt de communicatie, vertrouwen en transparantie bevorderd.

Artist statement

Veel problemen ontstaan door miscommunicatie. Ik vond het altijd al belangrijk om alles bespreekbaar te maken met de mensen om mij heen en hen structuur bieden. Dit merkte ik vooral tijdens mijn stage bij een independent record label.

Als assistent label manager heb ik geleerd hoe persoonlijke contact cruciaal is voor de samenwerking met artiesten. Als dat ontbreekt, dan wordt alles onoverzichtelijk. Met het gevolg dat er een gevoel van wantrouwen heerst bij de artiesten, en riskeert het label dat zij jou verlaten. Al mijn opgedane ervaring en kennis heb ik voor dit project ingezet.

Waar ben jij mee bezig? Streeft ernaar om de communicatie en transparantie bij samenwerkingsverbanden met artiesten te stimuleren, zonder dat het het vertrouwen aantast.

Ambities

Na het afronden van deze studie wil ik graag een master volgen gericht op management. Ik vind het lastig om te bepalen waar ik over vijf jaar sta, maar ik hoop dat ik tegen die tijd aangenomen ben bij een record label en dat ik artiesten kan helpen met het ontplooien van hun talenten.

Geleerd tijdens de studie

Durf out of the box te denken.