Diversiteit en inclusiviteit

Vol in beeld

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Stereotypen over mensen met grotere lichamen zorgen ervoor dat veel vrouwen zich schamen voor hun gewicht. De body positivity beweging strijdt tegen deze vooroordelen, voornamelijk via social media, aangezien curvy vrouwen niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn in de media. Dit gebrek aan representatie versterkt schadelijke vooroordelen en vetfobie in de samenleving.

Mijn afstudeerproject richt zich op het vergroten van de representatie van curvy vrouwen in de Nederlandse media. Het idee dat ‘dun’ de norm is zit zo diep in de samenleving geworteld, dat één enkele partij hier geen verandering in kan brengen. Wel kan één partij het initiatief nemen en een voorbeeld zijn voor anderen om te volgen. Mijn externe partij, VOL Magazine, neemt dit initiatief door een tijdschrift te zijn dat zich volledig richt op plus-size vrouwen. Om dit op grotere schaal te kunnen doen, zou het magazine graag meer zichtbaarheid willen winnen.
Samen met VOL Magazine heb ik social mediacontent ontwikkeld om hun naamsbekendheid te vergroten. Daarnaast heb ik aanvullende oplossingen bedacht, zoals een gedetailleerde Instagram-strategie, samenwerkingen en deelname aan evenementen.

Jezelf herkennen in de media die je consumeert zou vanzelfsprekend moeten zijn. Door de zichtbaarheid van VOL Magazine te vergroten en bij te dragen aan de normalisatie van volle vrouwen, zet mijn afstudeerproject een stap in de richting van een inclusievere mediasector en samenleving. De strijd voor meer representatie is nog lang niet voorbij, maar elke stap vooruit, hoe klein ook, brengt ons dichter bij een samenleving waarin iedereen zich goed in zijn vel kan voelen, ongeacht zijn kledingmaat.

Artist statement

Zo lang als ik me kan herinneren heb ik een liefde gehad voor media. Toen ik mijn eerste smartphone kreeg, was ik altijd op de hoogte van de nieuwste trends en het laatste nieuws op social media. De body positivity beweging, die al ontstond in de jaren 60 van de vorige eeuw, trok mijn aandacht. Ik worstelde namelijk onbewust al een tijd met de vraag waarom er maar één soort lichaam in de media te zien was, terwijl er toch zoveel verschillende type lichamen zijn. De body positivity beweging gaf bekendheid aan het feit dat er sprake was van onderrepresentatie in de media van met name curvy vrouwen. Tijdens mijn afstudeerproject wilde ik me daarom bezighouden met body positivity, omdat ik vind dat ook curvy vrouwen volwaardig vertegenwoordigd moeten zijn in de media. Ik gun het alle vrouwen om zich geaccepteerd en comfortabel te voelen in hun eigen vel en draag daar graag mijn steentje aan bij.

Daarom presenteer ik met trots mijn afstudeerproject in samenwerking met VOL Magazine, een tijdschrift dat zich helemaal richt op curvy vrouwen. In de afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld als manager, ik heb vooral veel interesse in en kennis over social media marketing. Mijn afstudeerproject richt zich op de zichtbaarheid van VOL Magazine vergroten, om zo op de lange termijn bij te dragen aan de verbetering van de positie en maatschappelijke acceptatie van volle vrouwen.

Ambities

Na mijn afstuderen aan de HKU ga ik een master in Creative Writing volgen aan City University London en daarheen verhuizen.

Over vijf jaar zie ik mezelf mijn tijd verdelen tussen twee passies. Ik wil werken als social media manager voor bedrijven met een boodschap waar ik gepassioneerd over ben. Daarnaast wil ik schrijven, zowel non-fictie artikelen voor tijdschriften als fictieverhalen die ik zelf publiceer.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens de studie Kunst en Economie heb ik de kans gekregen om mij op verschillende vlakken te ontwikkelen. In de afgelopen vier jaar heb ik vaardigheden geleerd in storytelling, samenwerken in teamverband en het toepassen van creatieve methoden om vraagstukken aan te pakken. Hierdoor kan ik nieuwe mogelijkheden creëren voor bedrijven in de mediasector.

Managen zit in mijn bloed, en ik heb dit door Kunst en Economie kunnen combineren met een 'out of the box thinking' mentaliteit. Hierdoor weet ik dat ik voor veel organisaties een waardevolle speler kan zijn om hun zichtbaarheid en impact te vergroten.