Diversiteit en inclusiviteit

Verzamel de Kleuren van Diversiteit!

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Tijdens mijn afstuderen heb ik een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de invloed van polarisatie, filterbubbels en desinformatie op de Nederlandse samenleving, met speciale focus op de impact op jongeren. Mijn doel was om het gesprek over deze thema's weer op gang te brengen en jongeren te betrekken bij het bevorderen van inclusiviteit.

Na een uitgebreide analyse, ontwikkelde ik in samenwerking met externe partners een interactief inclusiviteitsspel voor jongeren tussen 15-18 jaar. Dit spel daagt spelers uit om verschillende perspectieven te verkennen, kritisch te denken en constructief met elkaar in dialoog te gaan. Uit testen bleek dat het spel een waardevolle bijdrage kan leveren aan het vergroten van mediawijsheid, empathie en onderlinge verbinding.

Door middel van mijn afstudeerproject heb ik niet alleen een innovatieve oplossing gecreëerd, maar ook mijn eigen kennis en vaardigheden op het gebied van ontwerpgericht onderzoek en samenwerking met belanghebbenden verdiept.

Artist statement

Ik heb een fascinatie voor de kracht en impact van de media en ben tijdens mijn afstuderen hier dieper ingedoken op het gebied van polarisatie, filterbubbels en desinformatie. Ik ben gedurende mijn opleiding steeds meer geïnteresseerd geraakt in hoe media en technologie, zoals sociale media en algoritmes, kunnen bijdragen aan het versterken van polarisatie in de samenleving.

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik me specifiek gericht op het betrekken van jongeren tussen 15-18 jaar bij dit thema, omdat ik denk dat zij hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat deze jongeren met elkaar blijven praten en hen te laten inzien dat de realiteit niet zo zwart-wit is als de media soms doen geloven.

Om mijn doelstellingen te bereiken, heb ik nauw samengewerkt met externe partners, zoals StampMedia, om mijn ontwerpvraag en uiteindelijke oplossing te ontwikkelen. Ik heb gekozen voor een ontwerpoplossing in de vorm van een inclusiviteitsspel voor jongeren, om op een interactieve manier bij te dragen aan het aanpakken van polarisatie, filterbubbels en desinformatie in de Nederlandse samenleving.

Kortom, mijn unieke specialisme ligt in het combineren van mijn fascinatie voor de kracht van de media met een praktische, ontwerpgerichte aanpak gericht op het activeren van jongeren. Ik hoop met mijn afstudeerproject een waardevolle bijdrage te leveren aan het bevorderen van inclusiviteit en constructieve dialoog in onze samenleving.

Ambities

Als ik ben afgestudeerd, zou ik hierna graag aan de slag gaan bij een leuk mediabedrijf dat zich bezighoudt met het creëren van items met een hoge maatschappelijke meerwaarde.

Geleerd tijdens de studie

Een ding dat steeds weer terugkomt, vooral in je afstudeerjaar, is hoe belangrijk het is om een netwerk op te bouwen en hier goed gebruik van te maken.